Image Alt

Kody błędów AMC

BŁĄD 1 – PLIK ZADANIA JEST USZKODZONY

Plik zadania będzie musiał zostać skasowany z pamięci maszyny. Odtwórz plik w ToolPath i wyślij nowy plik do routera. Również możliwe niedopasowanie pomiędzy ToolPath a systemem operacyjnym maszyny. Może być konieczne ponowne zainstalowanie programu ToolPath. W przypadku utrzymywania się problemu należy skonsultować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 3 – DANE NAGŁÓWKA KSZTAŁTU W WYBRANYM PLIKU ZADANIA SĄ USZKODZONE.

Jest to podobne do błędu 4, z tym że błąd występuje w innej lokalizacji w pliku. Więcej informacji na temat błędu 4

BŁĄD 4 – DANE NAGŁÓWKA KSZTAŁTU W WYBRANYM PLIKU ZADANIA SĄ USZKODZONE.

Plik zadania Ready będzie musiał zostać usunięty z pamięci maszyny. Odtwórz plik w ToolPath i wyślij nowy plik do routera. Również możliwe niedopasowanie pomiędzy ToolPath a systemem operacyjnym maszyny. Może być konieczne ponowne zainstalowanie programu ToolPath. W przypadku utrzymywania się problemu należy skonsultować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 5 – SYSTEM WYKRYŁ E-STOP LUB UDERZYŁ W CZUJNIK KRAŃCOWY PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA.

Sprawdź czy E-Stop jest wciśnięty i czy maszyna znajduje się w pobliżu krawędzi i na wyłączniku krańcowym
Jeśli nie jest oczywiste, gdzie jest problem, ustaw przełącznik wrzeciona na ON. Jeśli problemem jest E-Stop, wrzeciono nie może się włączyć bez względu na to, w jakiej pozycji znajduje się przełącznik wrzeciona. Jeśli wrzeciono się włącza, problemem jest wyłącznik krańcowy. Możesz sprawdzić, który wyłącznik krańcowy jest problemem, patrząc na tablicę połączeń z tyłu maszyny i widząc, który czujnik krańcowy jest aktywowany. Problemem może być uszkodzony czujnik krańcowy; czujnik będzie musiał zostać wymieniony. W przypadku utrzymywania się problemu należy skonsultować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 6 – SEKCJA NAGŁÓWKA PLIKU ZADANIA JEST USZKODZONA. PLIK ROBOCZY JEST BEZUŻYTECZNY.

Plik zadania będzie musiał zostać skasowany z pamięci maszyny. Nie nadaje się do użytku. Odtwórz zadanie w ToolPath i wyślij nowy plik. Jeśli problem nadal występuje, jest to najprawdopodobniej spowodowane niedopasowaniem pomiędzy ToolPath a systemem operacyjnym maszyny. Może być konieczne ponowne zainstalowanie programu ToolPath. W przypadku utrzymywania się problemu należy skonsultować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 7 – NIE UDAŁO SIĘ OTWORZYĆ PLIKU ZADANIA. ZWYKLE ZWIĄZANE ZE ZDIGITALIZOWANĄ PRACĄ, KTÓRA JEST NIEPRAWIDŁOWO PRZECHOWYWANA.

Praca jest nie do użytku. Musi ponownie zdigitalizować lub wysłać zadanie.

BŁĄD 8 – E-STOP JEST WŁĄCZONY

Sprawdź przyciski E-Stop i zwolnij przycisk, który jest aktywny. Może mieć uszkodzony przycisk E-Stop lub kabel

BŁĄD 10 – KARETKA DOTKNĘŁA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO PODCZAS PRACY

Zadanie jest zbyt duże dla wielkości maszyny. Prawidłowy plik lub punkt początkowy

BŁĄD 11 – SYSTEM WYKRYŁ E-STOP LUB UDERZYŁ W CZUJNIK GRANICZNY PODCZAS POSZUKIWANIA CZUJNIKA GRANICZNEGO Z.

Patrz Błąd 5

BŁĄD 13 – UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ PRACĘ (NACISNĄŁ E-STOP LUB NACISNĄŁ STOP NA SUBKONSOLI), GDY MASZYNA SZUKA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO Z. PRZERWANIE NASTĄPIŁO ZANIM MASZYNA ZNALAZŁA CZUJNIK Z LIMITEM.

Zwolnić przycisk E-Stop i wykonać funkcję 3

BŁĄD 14 – WYSZUKIWANIE CZUJNIKA Z-LIMITU NIE POWIODŁO SIĘ. MASZYNA PRÓBOWAŁA PODEJŚĆ DO POSZUKIWANIA CZUJNIKA Z, ALE NIE MOGŁA GO ZNALEŹĆ. PROBLEMEM JEST ALBO USZKODZENIE CZUJNIKA, ALBO SILNIK Z NIE OBRACA SIĘ.

Sprawdź w ToolPath Setup, czy zakres Z jest zaprogramowany prawidłowo. Jeżeli zakres Z jest mniejszy od rzeczywistego skoku maszyny, pojawi się błąd 14.
Sprawdź, czy silnik się obraca; upewnij się, że możesz przesuwać oś Z w górę i w dół.
Sprawdź, czy czujnik Z działa prawidłowo, umieszczając kawałek metalu przed czujnikiem i obserwując, czy dioda Z Limit świeci. Sprawdź czy śruba przechodząca przed czujnikiem jest w odpowiedniej odległości od głowicy czujnika, powinna być oddalona o około 1mm

BŁĄD 21 – PRZED POSZUKIWANIEM CZUJNIKA POWIERZCHNIOWEGO WYKRYTO E-STOP LUB CZUJNIK GRANICZNY.

Skasować błąd E-Stop lub wyłącznika krańcowego i spróbować ponownie

BŁĄD 23 – NIE UDAŁO SIĘ WYKRYĆ POWIERZCHNI. UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ PROCES.

Spróbuj ponownie

BŁĄD 24 – ZAWIODŁO WYKRYWANIE POWIERZCHNI. CZUJNIK JEST POZA ZASIĘGIEM SKOKU.

Ponowna konfiguracja myszy S-Mouse za pomocą funkcji 330

BŁĄD 33 – PRÓBA URUCHOMIENIA FUNKCJI 3 NA NARZĘDZIU, KTÓRE NIE POSIADA OSI Z.

Funkcja 3 jest ważna tylko dla narzędzi przyporządkowanych jako posiadające oś Z. Na przykład wiertarka pneumatyczna nie posiada osi Z i nie można jej zaprogramować za pomocą funkcji 3.

BŁĄD 38 – PRÓBA URUCHOMIENIA FUNKCJI 8 NA NARZĘDZIU, KTÓRE NIE POSIADA OSI Z.

Funkcja 8 jest ważna tylko dla narzędzi przyporządkowanych jako posiadające oś Z. Na przykład wiertarka pneumatyczna nie posiada osi Z i nie można jej zaprogramować za pomocą funkcji 8.

BŁĄD 41 – SYSTEM WYKRYŁ ZATRZYMANIE AWARYJNE LUB UDERZYŁ W CZUJNIK GRANICZNY PODCZAS SZUKANIA CZUJNIKA GRANICZNEGO X LUB Y.

Patrz sekcja dla kodu E5.

BŁĄD 43 – UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ PRACĘ (NACISNĄŁ E-STOP LUB NACISNĄŁ STOP NA KONSOLI POMOCNICZEJ), GDY MASZYNA SZUKA POZYCJI CZUJNIKA KRAŃCOWEGO OSI X. PRZERWANIE NASTĄPIŁO ZANIM MASZYNA ZNALAZŁA CZUJNIK X-LIMIT.

Skasowanie warunku E-Stop i powtórzenie funkcji
Jeśli maszyna została zatrzymana, ponieważ wpadła na twarde ograniczniki maszyny, należy sprawdzić działanie wyłączników krańcowych

ERROR 44 – X-LIMIT SENSOR-SEEK FAILED.

Jeśli wykonałeś funkcję 12 w odległości większej niż 1 metr od czujnika X, przybliż ją i spróbuj ponownie. Jeśli maszyna uderzyła w twardy ogranicznik, odsuń ją od nadajnika i spróbuj ponownie.
Sprawdzić, czy silnik X działa, poruszając nim w przód i w tył. Jeśli nie działa, należy skontaktować się z pomocą techniczną AXYZ.
Sprawdź, czy czujnik X działa prawidłowo. Przyłóż kawałek metalu do końcówki czujnika i sprawdź płytkę połączeniową, czy świeci się dioda X Limit Led.

BŁĄD 45 – UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ PRACĘ (NACISNĄŁ E-STOP LUB NACISNĄŁ STOP NA SUBKONSOLI), GDY MASZYNA SZUKA POZYCJI CZUJNIKA LIMITU OSI Y. PRZERWANIE NASTĄPIŁO ZANIM MASZYNA ZNALAZŁA CZUJNIK Y LIMIT.

Skasowanie warunku E-Stop i powtórzenie funkcji
Jeśli maszyna została zatrzymana, ponieważ wpadła na twarde ograniczniki maszyny, należy sprawdzić działanie wyłączników krańcowych

BŁĄD 46 – WYSZUKIWANIE CZUJNIKA Y-LIMIT NIE POWIODŁO SIĘ.

Jeśli wykonałeś funkcję 12 w odległości większej niż 1 metr od czujnika X, przybliż ją i spróbuj ponownie. Jeśli maszyna uderzyła w twardy ogranicznik, odsuń ją od nadajnika i spróbuj ponownie.
Sprawdzić, czy silnik X działa, poruszając nim w przód i w tył. Jeśli nie działa, należy skontaktować się z pomocą techniczną AXYZ.
Sprawdź, czy czujnik X działa prawidłowo. Przyłóż kawałek metalu do końcówki czujnika i sprawdź płytkę połączeniową, czy świeci się dioda X Limit Led.

BŁĄD 47 – OPERATOR PRÓBUJE WYJŚĆ POZA MIĘKKIE GRANICE MASZYNY. MIĘKKIE GRANICE SĄ OKREŚLONE PRZEZ ZAPROGRAMOWANĄ WIELKOŚĆ MASZYNY.

Maszyna znajduje się właściwie na zewnętrznych granicach, od których trzeba odbiegać.
Maszyna jest nieprawidłowo zwymiarowana w menu ustawień programu ToolPath. Sprawdź ustawienia w ToolPath setup.
Kompensacja jest wymuszeniem pracy poza wartościami rozmiaru maszyny zdefiniowanymi w Setup.

BŁĄD 48 – BŁĄD PRZEKROCZENIA ROZMIARU MAPOWANIA

Błąd pliku

BŁĄD 51 – WIERTARKA PNEUMATYCZNA NIE JEST GOTOWA DO UŻYCIA.

Błąd spowodowany brakiem powietrza w wiertarce lub brakiem powietrza z portu M w wiertarce. Proszę zapewnić stabilne zasilanie 100PSI. Jeśli powietrze jest w porcie M, przełącznik ciśnieniowy jest albo zły, albo wymaga regulacji.

BŁĄD 52 – AMC NIE OTRZYMAŁO INFORMACJI ZWROTNEJ Z WIERTARKI WSKAZUJĄCEJ NA JEJ ODPALENIE.

Sprawdź działanie wiertarki i upewnij się, że węże i kable są prawidłowo podłączone.

BŁĄD 53 – OPERATOR PRZERWAŁ SEKWENCJĘ WIERCENIA DLA WIERTARKI PNEUMATYCZNEJ.

Ponowne uruchomienie pracy

BŁĄD 61 – CZUJNIK NARZĘDZIA UŻYWANY DO NOŻA JEST ZAKLESZCZONY.

Sprawdzić działanie czujnika krańcowego w nożu stycznym

BŁĄD 62 – NÓŻ NIE MÓGŁ ZNALEŹĆ CZUJNIKA NARZĘDZIA.

Sprawdzić działanie czujnika krańcowego w nożu stycznym

BŁĄD 63 – NAPĘD SILNIKA NOŻA NIE JEST USTAWIONY NA 1600 KROKÓW NA OBRÓT.

Sprawdzić ustawienie na napędzie krokowym

BŁĄD 70 – SPRZĘŻENIE ZWROTNE WRZECIONA 1 NIE POWIODŁO SIĘ – WŁĄCZONE

Inwerter nie jest wykrywany na nagłówku Inverter Control 1 w AMC. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego AXYZ.

BŁĄD 71 – SPRZĘŻENIE ZWROTNE WRZECIONA 1 NIE POWIODŁO SIĘ – WYŁĄCZONE

Inwerter nie jest wykrywany na nagłówku Inverter Control 1 w AMC. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego AXYZ.

ERROR 72 – SPINDLE 2 FEEDBACK FAILED ON.

Inwerter nie jest wykrywany w nagłówku sterowania inwerterem 2 w AMC. Wsparcie techniczne AXYZ w celu uzyskania pomocy

BŁĄD 73 – SPRZĘŻENIE ZWROTNE WRZECIONA 2 NIE UDAŁO SIĘ WYŁĄCZYĆ.

Inwerter nie jest wykrywany na nagłówku Inverter Control 2 w AMC. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego AXYZ.

BŁĄD 74 – ZAPISANY TYP WRZECIONA NIE JEST ZGODNY Z DETEKCJĄ OKABLOWANIA.

Wykonaj funkcję 990, aby wykryć prawidłową konfigurację okablowania. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ w celu uzyskania pomocy.

BŁĄD 75 – SYSTEM ATC ZAPROGRAMOWANY, ALE NIE W TRYBIE TACH LUB MODBUS

Wykonaj funkcję 990, aby wykryć prawidłową konfigurację okablowania. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ w celu uzyskania pomocy.

BŁĄD 76 – OCZEKIWANIE NA ZATRZYMANIE WRZECIONA PRZEZ FALOWNIK

Falownik nadal działa, czeka na zatrzymanie

BŁĄD 77 – PROBLEM Z OKABLOWANIEM LUB DETEKCJĄ W STEROWANIU WRZECIONA.

Ponowne uruchomienie maszyny

BŁĄD 78 – BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA JEST OTWARTA.

Wyczyść stan i spróbuj ponownie

BŁĄD 80 – BŁĄD SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO PODCIŚNIENIA.

VPD nie odbiera podciśnienia, sprawdzić węże

BŁĄD 81 – NISKI POZIOM PODCIŚNIENIA PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA.

Naprawić problem niskiego podciśnienia

BŁĄD 90 – SPRAWDZANIE RAM PROGRAMU ROZRUCHOWEGO NIE POWIODŁO SIĘ.

Spróbuj ponownie wysłać system operacyjny. Jeśli nie znaleziono połączenia, awaria sprzętowa AMC lub Flash lub obu.

BŁĄD 96 – SYSTEM OPERACYJNY ZOSTAŁ URUCHOMIONY, ALE NIE OTRZYMANO PLIKÓW INSTALACYJNYCH.

Uruchom ponownie maszynę, upewnij się, że konfiguracja jest prawidłowa

ERROR 101 – ZADANIE PRÓBUJE PRZEKROCZYĆ FIZYCZNY ZAKRES OSI Z.

Przejrzyj plik zadania w ToolPath i upewnij się, że nie ma ruchu Z większego niż skok osi Z maszyny.

BŁĄD 102 – LIFT-BOTTOM I LIFT-TOP NIE ZOSTAŁY ZAINICJALIZOWANE.

Wejść do funkcji 4 i ustawić podnoszenie dolne i podnoszenie górne. Ponowne uruchomienie zadania

BŁĄD 103 – PRÓBA ROZPOCZĘCIA ZADANIA, GDY WŁĄCZONY JEST E-STOP LUB MASZYNA ZNAJDUJE SIĘ NA JEDNYM Z CZUJNIKÓW GRANICZNYCH.

Patrz Błąd 5

BŁĄD 104 – TEN KOD WYSTĘPUJE TYLKO WTEDY, GDY PODCZAS WYKONYWANIA ZLECENIA WPROWADZONA ZOSTANIE FUNKCJA 3. USTAWIENIE FUNKCJI 3 DLA WIERZCHOŁKA NARZĘDZIA SPOWODOWAŁO, ŻE WIERZCHOŁEK WINDY ZNAJDUJE SIĘ WYŻEJ NIŻ WIERZCHOŁEK MASZYNY.

Jeśli używany jest automatyczny czujnik końcówki narzędzia, możliwe jest, że czujnik uległ awarii i daje nieprawidłowe odczyty. W tym przypadku kod E104 jest zwykle poprzedzony innym kodem, zobacz opis również dla tego kodu.
Sprawdź ponownie ustawienia. Upewnij się również, że narzędzie jest prawidłowo zamontowane w tulei zaciskowej. Może to wymagać zainstalowania krótszego narzędzia, aby kontynuować pracę. Jeśli żadna z nich nie działa, zadanie musi zostać przerwane, a wybór narzędzi dla zadania musi zostać ponownie rozważony. Próba kontynuowania pracy spowoduje kolejne błędy.
Jeśli stosowany jest automatyczny czujnik końcówki narzędzia, to należy sprawdzić jego działanie.

BŁĄD 105 – TEN KOD POJAWIA SIĘ TYLKO WTEDY, GDY PODCZAS WYKONYWANIA ZLECENIA ZOSTANIE WPROWADZONA FUNKCJA 3. USTAWIENIE FUNKCJI 3 DLA KOŃCÓWKI NARZĘDZIA SPOWODOWAŁO, ŻE DÓŁ WYCIĄGU JEST NIŻEJ NIŻ GÓRA MASZYNY.

Jeśli używany jest automatyczny czujnik końcówki narzędzia, możliwe jest, że czujnik uległ awarii i daje nieprawidłowe odczyty. W tym przypadku kod E105 jest zwykle poprzedzony innym kodem, patrz opis również dla tego kodu.
Sprawdź ponownie ustawienia. Upewnij się również, że narzędzie jest prawidłowo zamontowane w tulei zaciskowej. Może to wymagać zainstalowania krótszego narzędzia, aby kontynuować pracę. Jeśli żadna z nich nie działa, zadanie musi zostać przerwane, a wybór narzędzi dla zadania musi zostać ponownie rozważony. Próba kontynuowania pracy spowoduje kolejne błędy.
Jeśli stosowany jest automatyczny czujnik końcówki narzędzia, to należy sprawdzić jego działanie.

BŁĄD 106 – PLIK ROBOCZY PRÓBUJE OPUŚCIĆ KOŃCÓWKĘ NARZĘDZIA PONIŻEJ USTAWIENIA DOLNEGO PODNOSZENIA. SYSTEM NIE POZWOLI NA ZEJŚCIE KOŃCÓWKI PONIŻEJ DOLNEJ KRAWĘDZI. ZAMIAST CIĄĆ NA ZAPROGRAMOWANEJ GŁĘBOKOŚCI, BĘDZIE CIĄĆ NA DNIE WINDY. PROBLEM MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ SPOWODOWANY NIEPRAWIDŁOWYM USTAWIENIEM POWIERZCHNI MATERIAŁU LUB ZEROWEGO PUNKTU ODNIESIENIA ZADANIA.

Albo dno windy będzie musiało być zresetowane tak, aby znajdowało się poniżej najniższego zaprogramowanego punktu za pomocą funkcji 4, albo głębokość robocza będzie musiała być zaprogramowana ponownie. Jeśli problem dotyczy powierzchni materiału lub zerowego punktu odniesienia zlecenia, to musi on zostać zresetowany przy pomocy funkcji 8.

BŁĄD 201 – AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE POWIERZCHNI DLA PALNIKA PLAZMOWEGO NIE MOGŁO ZNALEŹĆ POWIERZCHNI METALU.

Sprawdź, czy dół podnośnika jest ustawiony wystarczająco nisko. Czujnik powierzchniowy latarki będzie szukał tylko do podniesienia dna, po czym podda się i zgłosi E201.
Sprawdź, czy czujnik zbliżeniowy działa prawidłowo. Umieść przed nim odrobinę metalu, powinieneś zobaczyć jak zapala się mały wskaźnik.

BŁĄD 202 – NIE ZAPALIŁ SIĘ ŁUK PLAZMOWY

Sprawdź jednostkę plazmową. Czy jest włączone zasilanie? Sprawdź wszystkie połączenia.

BŁĄD 220 – PROBLEM Z POBRANIEM DNC.

DNC nie jest już wspierane. Uruchomienie pliku przez ścieżkę narzędzia

BŁĄD 221 – ZABRAKŁO MIEJSCA NA ZAPIS.

Czyszczenie pamięci plików maszynowych

BŁĄD 222 – NIE MOŻNA BYŁO OTRZYMAĆ NASTĘPNEJ NAZWY PLIKU.

Czyszczenie pamięci plików maszynowych

BŁĄD 223 – PRÓBOWANO ODCZYTAĆ PLIK NC JAK PLIK DSA.

Wybierz odpowiednią funkcję importu plików

ERROR 224 – NC CODE NOT IMPLEMENTED FATAL ERROR, JOB ABORTS.

Plik zadania nie zostanie uruchomiony z powodu nieobsługiwanego kodu

BŁĄD 225 – G4 POZA ZAKRESEM, MUSI BYĆ MIĘDZY 1 A 30000.

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 226 – G43 UŻYWA WARTOŚCI H, KTÓRA JEST POZA ZAKRESEM.

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 227 – G27 UŻYWA WARTOŚCI P, KTÓRA JEST POZA ZAKRESEM LUB WYBRANA OŚ NIE JEST ZAINSTALOWANA.

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 228 – G28 UŻYWA WARTOŚCI P, KTÓRA JEST POZA ZAKRESEM LUB WYBRANA OŚ NIE JEST ZAINSTALOWANA.

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 229 – G53 UŻYTY BEZ WŁĄCZONEJ FUNKCJI 12.

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 230 – M12, M13 LUB M31 UŻYWA WARTOŚCI P, KTÓRA JEST POZA ZAKRESEM LUB WYBRANA OŚ NIE JEST ZAINSTALOWANA

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 231 – PRZERWA W ŁĄCZNOŚCI PODCZAS BIEGU

DNC nie jest już wspierane. Uruchomienie pliku przez ścieżkę narzędzia

BŁĄD 232 – PLIK ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY BEZ KODU KOŃCA PLIKU M

Plik wymaga poprawek

BŁĄD 233 – NIEOBSŁUGIWANY KOD G18 LUB G19

Poprawny plik

ERROR 234 – BŁĄD W KODOWANIU G2 LUB G3, PROMIEŃ 0 LUB PROMIEŃ NIEPOPRAWNIE ZDEFINIOWANY.

Poprawny plik

BŁĄD 250 – BŁĄD DNC

Maszyna nie otrzymała pliku. Błąd przekroczenia czasu

BŁĄD 251 – BŁĄD KOMUNIKACJI DNC

Błąd terminala. Zrestartuj maszynę i spróbuj ponownie

BŁĄD 252 – BŁĄD KOMUNIKACJI DNC

Błąd terminala. Zrestartuj maszynę i spróbuj ponownie

ERROR 301 TO ERROR 316 – KODY TE WSKAZUJĄ, ŻE WYBRANE ZADANIE SPOWODOWAŁO WYJECHANIE JEDNEJ LUB WIĘCEJ GŁOWIC POZA DOSTĘPNY ZAKRES Z. E301 WSKAZUJE, ŻE PROBLEM JEST SPOWODOWANY PRZEZ NARZĘDZIE 1; E302, PRZEZ NARZĘDZIE 2; ITD. PROBLEM MOŻE BYĆ SPOWODOWANY ZŁYM USTAWIENIEM WINDY GÓRNEJ LUB DOLNEJ. MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ SPOWODOWANE USTAWIENIEM GŁĘBOKOŚCI Z TOOLPATH, KTÓRA JEST ALBO ZBYT GŁĘBOKA, ALBO POWODUJE, ŻE GŁOWICA IDZIE ZBYT WYSOKO. W PRZYPADKU PLIKU 3D, WYSOKOŚĆ Z ZADANIA I/LUB ZAKRES JEST ZBYT DUŻY DLA SKOKU I PRZEŚWITU MASZYNY.

Ponownie sprawdź różne ustawienia głębokości i Z zarówno w ToolPath, jak i w podkonsoli maszyny. Sprawdź plik, aby upewnić się, że nie ma ustawienia, które jest poza maszyną Skok osi Z Również przejrzyj poprzednie błędy, ponieważ te błędy są zwykle poprzedzone innymi, które są bardziej szczegółowe.

BŁĄD 330 – OPERATOR PRÓBUJE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ 6 ZMIERZONĄ POZA MIĘKKIMI GRANICAMI MASZYNY. MIĘKKIE GRANICE SĄ OKREŚLONE PRZEZ ZAPROGRAMOWANĄ WIELKOŚĆ MASZYNY.

Patrz rozdział dotyczący kodu Error 47.

BŁĄD 331 – ZADANIE, KTÓRE OPERATOR MA ZAMIAR WYKONAĆ, PRZEKRACZA MIĘKKIE GRANICE MASZYNY. MIĘKKIE GRANICE SĄ OKREŚLONE PRZEZ ZAPROGRAMOWANĄ WIELKOŚĆ MASZYNY.

Patrz rozdział dotyczący kodu Error 47.

BŁĄD 341 DO BŁĘDU 356 – NUMER NARZĘDZIA X (X = 1 DLA E341, X = 2 DLA E342) Z RUCH SPOWODOWAŁ PRÓBĘ WYJŚCIA POZA ZAKRES DOLNEGO PODNOSZENIA, RUCH NIE MOŻE BYĆ WYKONANY.

Błąd pliku

BŁĄD 401 – NAPOTKANO NIEZDEFINIOWANY TYP NARZĘDZIA W ZADANIU LUB PODCZAS PRÓBY SKONFIGUROWANIA ZADANIA. WSZYSTKIE NARZĘDZIA UŻYWANE W KAŻDYM ZADANIU MUSZĄ BYĆ ZDEFINIOWANE W ŚCIEŻCE NARZĘDZIA W SEKCJI CONFIGURE TOOLING W SETUPIE.

Wróć do ToolPath i zaznacz Configure Tooling. Podjęto próbę użycia niezdefiniowanego narzędzia.

BŁĄD 450 – ŻĄDANA POZYCJA JEST ZAPROGRAMOWANA BRAK NARZĘDZIA

BŁĄD 451 – ZAPROGRAMOWANY INDEKS I POZYCJA SĄ NIEPRAWIDŁOWE

Funkcja Redo 350

BŁĄD 501 – WYKRYTO PROBLEM Z CZUJNIKIEM KARUZELI NARZĘDZI. CZUJNIK WYDAJE SIĘ BYĆ PRZYKLEJONY.

Problemem jest albo awaria czujnika, albo zacięcie samej karuzeli.

BŁĄD 502 – UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ (NACISNĄŁ STOP) PODCZAS SEKWENCJI ZEROWANIA KARUZELI ATC.

Funkcja powtarzania

BŁĄD 503 – MASZYNA NIE MOGŁA ZNALEŹĆ CZUJNIKA Y PODCZAS CYKLU ZMIANY NARZĘDZIA.

Sam czujnik może być uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony. Również jeśli rozmiar maszyny jest zaprogramowany mniejszy niż rozmiar maszyny, oprogramowanie może zatrzymać się w pobliżu czujnika, ponieważ myśli, że dotarł do końca gantry maszyny.

BŁĄD 504 – JEST TO BŁĄD PODOBNY DO BŁĘDU 502. UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ SEKWENCJĘ WYMIANY NARZĘDZIA, NACISKAJĄC STOP PRZED ZAKOŃCZENIEM SEKWENCJI.

Funkcja powtarzania

BŁĄD 505 – KARUZELA NARZĘDZIOWA JEST ZAKLESZCZONA. OPROGRAMOWANIE NIE MOGŁO OBRÓCIĆ KARUZELI W ODPOWIEDNIE MIEJSCE.

Sprawdź, czy nie ma przeszkody mechanicznej.

BŁĄD 506 – WRZECIONO ATC NIE CHWYCIŁO PRAWIDŁOWO NARZĘDZIA. NARZĘDZIE NIE JEST PEWNIE ZAMOCOWANE WE WRZECIONIE.

Wyciągnąć narzędzie ręcznie i sprawdzić „stożek”, poszukać wiórów lub zanieczyszczeń na stożku, upewnić się, że trzpień ściągający na górze stożka jest w pełni zainstalowany.

BŁĄD 507 – NIE MOŻNA KONTYNUOWAĆ KONFIGURACJI ZMIENIACZA NARZĘDZI.

Ten błąd jest zwykle poprzedzony innym błędem, który określi, dlaczego procedura konfiguracji nie mogła być kontynuowana. Zazwyczaj wystarczy powtórzyć funkcję 350

BŁĄD 508 – DRZWI KARUZELI SĄ ZACIĘTE, NIE OTWIERAJĄ SIĘ LUB NIE ZAMYKAJĄ DO KOŃCA.

Sprawdź, czy nie ma przeszkody mechanicznej. Sprawdzić, czy jest odpowiednie ciśnienie powietrza (7 barów lub 90 PSI) do obsługi bramy. Możliwa awaria zaworu elektromagnetycznego lub cylindra

BŁĄD 509 – ZMIANA NARZĘDZIA NIE POWIODŁA SIĘ. WYMAGANE NARZĘDZIE NIE ZNAJDUJE SIĘ WE WRZECIONIE.

Błąd ten jest zwykle poprzedzony innym błędem, który pozwoli określić, dlaczego procedura zmiany narzędzia nie powiodła się.

BŁĄD 510 – NIE DZIAŁAŁY ZACISKI NARZĘDZIOWE WRZECIONA I NIE MOŻNA BYŁO ZRZUCIĆ NARZĘDZIA.

Sprawdź, czy ciśnienie powietrza w systemie wynosi co najmniej 7 barów lub 90 PSI. Może to również wskazywać na uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego sterującego zaciskiem narzędzia.

BŁĄD 511 – JEST TO BŁĄD PODOBNY DO E502. UŻYTKOWNIK PRZERWAŁ SEKWENCJĘ WYMIANY NARZĘDZIA, NACISKAJĄC STOP PRZED ZAKOŃCZENIEM SEKWENCJI.

Funkcja powtarzania

BŁĄD 512 – ZMIENIARKA NARZĘDZI NIE JEST ZAINICJALIZOWANA.

Powtórzyć funkcję 350, aby zainicjować karuzelę zmieniacza narzędzi.

BŁĄD 513 – RĘCZNA ZMIANA NARZĘDZIA W SYSTEMIE ATC NIE ZOSTAŁA WYKONANA PRAWIDŁOWO I MASZYNA NIE WIE, JAKIE NARZĘDZIE ZNAJDUJE SIĘ W TULEI ZACISKOWEJ.

Przerwij i ponownie uruchom zadanie, aby system mógł uporządkować narzędzia.

BŁĄD 550 – STEROWNIK LINEAR ATC ULEGŁ AWARII LUB NIE ODPOWIADA. MASZYNA NIE JEST PEWNA STANU OPRZYRZĄDOWANIA WE WRZECIONIE I NIE MOŻE KONTYNUOWAĆ PRACY.

Liniowe systemy ATC pracują z podsterownikiem obsługującym mechanizm zmiany narzędzi. Kontroler AMC nie może uzyskać żadnej odpowiedzi od kontrolera podrzędnego lub sygnalizuje awarię. Ręcznie usunąć wszelkie narzędzia we wrzecionie i zresetować sterownik podrzędny ATC. Zadanie, które jest uruchomione, będzie musiało zostać przerwane i ponownie uruchomione.

ERROR 551 – BŁĄD Z MODBUS ATC, NIE UDAŁO SIĘ ROZKRĘCIĆ KARUZELI DO NARZĘDZIA.

Sprawdź, czy czujnik karuzeli jest prawidłowo umieszczony i działa.

BŁĄD 601 – ZA KAŻDYM RAZEM, GDY ZADANIE SIĘ KOŃCZY, SPRAWDZA POŁOŻENIE OSI Z WZGLĘDEM CZUJNIKA OSI Z. TEN BŁĄD WSKAZUJE, ŻE OŚ Z NIE ZNALAZŁA SIĘ W OCZEKIWANEJ POZYCJI.

Oś Z mogła się poślizgnąć lub utknąć, co zwykle jest spowodowane brakiem smarowania lub coś mogło się zaplątać w mechanizmie podnoszenia. Może mieć również zatarte łożyska.
Maksymalna prędkość pionowa może być ustawiona zbyt szybko dla masy wrzeciona lub typu zainstalowanego napędu i silnika.

BŁĄD 602 – TEN BŁĄD WYSTĘPUJE TYLKO WTEDY, GDY USTAWIONA JEST FUNKCJA DIAGNOSTYCZNA 601. PODOBNY DO BŁĘDU 601, ALE DLA OSI X.PO URUCHOMIENIU ZADANIA STEROWNIK SPRAWDZI POŁOŻENIE CZUJNIKA X. W PRZYPADKU WYKRYCIA BŁĘDU W POZYCJONOWANIU OSI X, WYŚWIETLONY ZOSTANIE BŁĄD 602. NACIŚNIJ ENTER, A ZOSTANIE WYŚWIETLONA RZECZYWISTA ODLEGŁOŚĆ BŁĘDU.

Oś X mogła się przesunąć lub zatrzymać. Możliwe przyczyny to brak smarowania, przeszkoda podczas pracy, narzędzia mogą być tępe lub maszyna pracuje zbyt szybko w stosunku do ciętego materiału i/lub rodzaju użytego oprzyrządowania.
Maksymalna prędkość liniowa maszyny jest ustawiona zbyt szybko, poza możliwościami zainstalowanego silnika/napędu.
Czujnik osi X może nie być prawidłowo ustawiony. Jeśli śruba docelowa znajduje się w odległości większej niż 1 mm od czujnika, ma on tendencję do bycia niedokładnym i dostarczania nieprawidłowych odczytów.

BŁĄD 603 – TEN BŁĄD WYSTĘPUJE TYLKO WTEDY, GDY USTAWIONA JEST FUNKCJA DIAGNOSTYCZNA 601. PODOBNY DO BŁĘDU 601, ALE DLA OSI Y. PO URUCHOMIENIU ZADANIA STEROWNIK SPRAWDZI POŁOŻENIE CZUJNIKA Y. JEŚLI W POZYCJONOWANIU OSI Y ZOSTANIE WYKRYTY BŁĄD, TO ZOSTANIE WYŚWIETLONY BŁĄD 603. NACIŚNIJ ENTER I WYŚWIETLI SIĘ RZECZYWISTA ODLEGŁOŚĆ BŁĘDU

Oś y mogła się przesunąć lub zatrzymać. Możliwe przyczyny to brak smarowania, przeszkoda podczas pracy, narzędzia mogą być tępe lub maszyna pracuje zbyt szybko w stosunku do ciętego materiału i/lub rodzaju użytego oprzyrządowania.
Maksymalna prędkość liniowa maszyny jest ustawiona zbyt szybko, poza możliwościami zainstalowanego silnika/napędu.
Czujnik osi Y może nie być prawidłowo ustawiony. Jeśli śruba docelowa znajduje się w odległości większej niż 1 mm od czujnika, ma on tendencję do bycia niedokładnym i dostarczania nieprawidłowych odczytów.

BŁĄD 604 – SPRAWDZANIE SILNIKA NOŻA STYCZNEGO NIE POWIODŁO SIĘ.

Skonfigurować nóż styczny i sprawdzić działanie wyłącznika krańcowego

ERROR 701 – PROBLEM Z ZAPISEM DO FLASHA Z ERASE TIMING.

Błąd sprzętu, jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

ERROR 702 – PROBLEM Z ZAPISEM DO FLASHA Z TIMINGIEM PROGRAMU.

Błąd sprzętu, jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

ERROR 703 – PROBLEM Z ZAPISEM DO FLASHA Z ZAKRESEM ADRESÓW PROGRAMU.

Błąd sprzętu, jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 704 – BŁĄD ODCZYTU LUB ZAPISU PAMIĘCI FLASH.

Błąd sprzętu, jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

ERROR 801 – E801 – E804 MODBUS ENABLE FAILED.

Kontakt z pomocą techniczną AXYZ

ERROR 811 – E811 – E814 MODBUS SET MAXIMUM SPEED CLAMP FAILED.

Kontakt z pomocą techniczną AXYZ

BŁĄD 821 – E821 – E824 MODBUS SET MINIMUM SPEED CLAMP FAILED.

Kontakt z pomocą techniczną AXYZ

BŁĄD 831 – E831 – E834 FALOWNIK MODBUS NIE OSIĄGNĄŁ WARTOŚCI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ.

Kontakt z pomocą techniczną AXYZ

BŁĄD 841 – E841 – E844 FALOWNIK MODBUS NIE WYŁĄCZYŁ SIĘ.

Kontakt z pomocą techniczną AXYZ

ERROR 900 – MODBUS WRITE INVALID FEEDBACK OR COMMUNICATION FAILED.

Upewnić się, że kabel Modbus jest podłączony, a jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

ERROR 901 – MODBUS READ INVALID FEEDBACK OR COMMUNICATION FAILED.

Upewnić się, że kabel Modbus jest podłączony, a jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z działem pomocy technicznej AXYZ.

BŁĄD 990 – WARTOŚĆ PRZYSPIESZENIA LINIOWEGO ZA NISKA.

Poprawić wartość przyspieszenia liniowego do konfiguracji maszyny moachine. Błąd zazwyczaj występuje z powodu niedopasowania systemu operacyjnego ścieżki narzędzia

BŁĄD 999 – PONAD MAKSYMALNE KSZTAŁTY 1 000 000.

Błąd pliku, zbyt wiele kształtów w pliku

Wejdź W Nowy Rok Z Naszą Promocją Niezawodenj Prezyzji

 Image Alt

Oferta programu:

- 10% zniżki na standardową frezarkę CNC AXYZ

- Ekskluzywny kredyt CNCSHOP do wykorzystania w naszym sklepie CNCSHOP

- Dodatkowa roczna gwarancja bez dodatkowych opłat

 

Daty:
Od 06 lutego do 15 marca 2024 r. (1)

 

Kwalifikujące się systemy:
Wszystkie potwierdzone zamówienia na standardowe frezarki CNC AXYZ.

 

Kwalifikujące się zamówienia:
Wszystkie potwierdzone bezpośrednie zamówienia firmowe (2) otrzymane w okresie trwania programu.

 

Rynki zbytu:
Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska


Wyłączenia:

- Maszyny CNC AXYZ, które wymagają jakiegokolwiek poziomu dostosowania, nie kwalifikują się do programu.

Wyklucza wszystkie używane maszyny AXYZ

- Maszyny zakupione od dealerów, dystrybutorów i w ramach naszych programów poleceń nie kwalifikują się do programu.

- Nie można łączyć rabatów z innych programów

- Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki płatności

- Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki firmy


(1) - AXYZ zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia programu lub jego przedłużenia według własnego uznania.

(2) - Potwierdzone zamówienia standardowe to zamówienia wiążące z zaliczką wpłaconą w okresie promocji.

WYPRZEDAŻ Z WIELKIEGO OTWARCIA AXYZ Szczegóły

 


Uzyskaj 15% rabatu na cenę nowej maszyny CNC AXYZ(4)…PLUS

Bez dodatkowych opłat 2-letnia gwarancja…PLUS

10% zniżki na WSZYSTKIE części CNCSHOP i główne ulepszenia maszyn(3)

 

Daty: 11 września 2023 r. do 16 października 2023 r.(1)

Kwalifikujące się systemy: Wszystkie potwierdzone zamówienia na standardowe modele AXYZ. (2)

Kwalifikujące się zamówienia: Wszystkie potwierdzone bezpośrednie zamówienia firmowe (2) otrzymane w okresie programu.

Rynki sprzedaży: Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska i wszystkie regiony EMEA

 

Wyłączenia:
Maszyny CNC AXYZ wymagające dowolnego poziomu dostosowania nie kwalifikują się

Nie obejmuje wszystkich używanych maszyn AXYZ

Maszyny zakupione od dealerów, dystrybutorów i naszych programów polecających nie kwalifikują się

Nie można łączyć rabatów z innych programów

Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki płatności

Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki firmy

 

(1) – AXYZ zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia programu lub jego przedłużenia według własnego uznania

(2) – Potwierdzone zamówienia standardowe są zamówieniami wiążącymi, z naliczoną zaliczką

(3) – Nie obejmuje biletów jednorazowych

(4) - Nie obejmuje INNOVATOR

 Image Alt

AXYZ Leap into Precision Program Details

 Image Alt

Program Offer:             

- 15% discount on a brand new standard PANELBUILDER CNC router

- 20% discount on PANELBUILDER software with purchase of a new PANELBUILDER CNC machine

- Exclusive  CNCSHOP Credit to be used on our CNCSHOP store

- No extra charge additional 1-year warranty 

- 90 days no payment through financing (for eligible customers)

 

Dates:
February 06 to March 15, 2024 (1)

 

Eligible systems:         
All confirmed standard AXYZ PANELBUILDER CNC machine orders.

 

Eligible Orders:           
All confirmed direct company orders (2) received during the program period. 

 

Selling Markets:           
Canada, United States, UK and Poland

 

Exclusions:                   

AXYZ CNC machines that require any level of customization do not qualify

Excludes all AXYZ used machines

Machines purchased from Dealers, Distributors and our Referral Programs do not qualify

Cannot combine discounts from other programs

Standard payment terms apply to all eligible orders

Standard Company terms and conditions apply to all eligible orders

 

(1) – AXYZ reserves the right to terminate the program early or extend the program at their discretion

(2) – Confirmed standard orders are firm orders with a down payment applied during promotion period