Image Alt

Odzyskiwanie uszkodzeń


BŁĄD 101 – WYSZUKIWANIE BŁĘDÓW NIE POWIODŁO SIĘ

Błąd 101 występuje tylko podczas funkcji 12 lub przy pierwszym uruchomieniu maszyny, gdy maszyna szuka czujników i ustawia początki. Ten błąd może być zwykle zidentyfikowany i naprawiony przez operatora maszyny. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 102 – POLECENIE WRZECIONA

Ten błąd występuje, gdy oprzyrządowanie i urządzenia maszyny nie są prawidłowo ustawione, a operator używa funkcji 42 do ustawienia kąta noża. Występuje, gdy maszyna próbuje ustawić kąt noża, ale urządzenie nie jest urządzeniem stycznym lub nożem oscylacyjnym i nie może się obracać. Ten błąd może być zwykle zidentyfikowany i naprawiony przez operatora maszyny. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 103 – WYSZUKIWANIE X NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd pojawia się, gdy podczas poszukiwania początku X nie można wykryć czujnika granicznego X. Występuje to podczas wykonywania funkcji 12 lub przy pierwszym uruchomieniu maszyny. Może również wystąpić, jeśli system jest ustawiony na automatyczne kwadraturowanie, a drugi czujnik X nie jest zainstalowany lub nie działa. Ten błąd może być zwykle zidentyfikowany i naprawiony przez operatora maszyny. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 104 – WYSZUKIWANIE Y NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd występuje, gdy podczas poszukiwania początku Y nie można wykryć czujnika granicznego Y. Występuje to podczas wykonywania funkcji 12 lub przy pierwszym uruchomieniu maszyny. Może również wystąpić, jeśli system jest ustawiony na podwójny wózek lub podwójny Y, a czujnik na dodatkowym wózku Y nie działa. Ten błąd może być zwykle zidentyfikowany i naprawiony przez operatora maszyny. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 105 – WYSZUKIWANIE Z NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna szuka czujnika Z podczas cyklu włączania zasilania lub gdy operator wybierze funkcję 12. Maszyna oczekuje zlokalizowania czujnika Z i nie może go znaleźć. Ten błąd może być zwykle zidentyfikowany i naprawiony przez operatora maszyny. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 201 – PLIK NIE ISTNIEJE

Ten błąd występuje, gdy nie można znaleźć żądanego pliku roboczego lub NC. Zwykle dzieje się tak, gdy wymagany plik został przypadkowo usunięty. Wystarczy pobrać plik ponownie. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 203 – ZŁE SŁOWO W PLIKU NC

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna znajduje w pliku NC nierozpoznane lub złe słowo lub instrukcję. Dziennik aktywności pokaże zły wiersz NC i lokalizację wiersza, aby pomóc w wyizolowaniu problemu w tworzeniu pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 204 – ZŁA LINIA W PLIKU NC

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna znajduje w pliku NC nierozpoznany lub zły wiersz albo blok instrukcji. Dziennik aktywności pokaże zły wiersz NC i lokalizację wiersza, aby pomóc w wyizolowaniu problemu w tworzeniu pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 205 – ZŁY KOD W PLIKU NC

Ten błąd występuje, gdy maszyna znajduje w pliku NC nierozpoznany lub zły numer polecenia G code. Dziennik aktywności pokaże zły wiersz NC i lokalizację wiersza, aby pomóc w wyizolowaniu problemu w tworzeniu pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 206 – ZŁY WNIOSEK W PLIKU NC

Błąd ten pojawia się, gdy oczekiwane położenie maszyny nie jest tam, gdzie plik NC nakazał maszynie się udać. Ten błąd występuje zazwyczaj tylko w bardzo skomplikowanych plikach z wieloma drobnymi liniami. Zazwyczaj nie ma problemu z plikiem NC, a raczej ze sposobem, w jaki maszyna interpoluje plik. Ten błąd jest zwykle powtarzalny, więc ten sam plik spowoduje ten sam błąd w tej samej lokalizacji. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 207 – BŁĄD PLIKU, ZŁE SŁOWO R W PLIKU NC

Błąd ten występuje w przypadku stosowania słowa „R” z interpolacją G2 lub G3. Zazwyczaj problem polega na tym, że podany promień nie pasuje prawidłowo do punktów początkowych i końcowych interpolacji. Może to być również problem ze sposobem, w jaki twój post na oprogramowaniu CAM interpretuje słowa R. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 208 – ZŁA INICJALIZACJA FRAGMENTU

Ten błąd może wystąpić zarówno przy odczycie plików NC jak i DXF i wskazuje, że maszyna nie mogła zainicjować ścieżki ruchu. Jest to zazwyczaj problem z uszkodzeniem pliku NC podczas pobierania lub tworzenia. Usuń plik i odtwórz go ze swojego oprogramowania CAM i spróbuj ponownie. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 209 – ŁUK ZA DUŻY

Ten błąd może wystąpić, gdy zamknięty łuk jest zbyt duży. Przy zastosowaniu IJK można zdefiniować pełny okrąg o promieniu 360 stopni, natomiast przy zastosowaniu R można zdefiniować tylko łuk o promieniu do 180 stopni. Jest to problem ze stanowiskiem lub oprogramowaniem CAM generującym plik NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 210 -IJK WZGLĘDNY

Używanie poleceń IJK jako części interpolacji G2 lub G3 nie jest dozwolone, jeśli plik jest w trybie modalnym względnym. Oznacza to, że gdzieś przed komendą G2 lub G3 jest G91. Jest to nielegalna struktura poleceń i nie może być używana. Sprawdź swoje stanowisko i oprogramowanie CAM. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 211 – BŁĄD ODCZYTU PLIKU

Ten błąd występuje, gdy plik NC kończy się nieoczekiwanie. Pliki NC muszą kończyć się poleceniem M30 jako ostatnim wierszem w pliku, aby prawidłowo zakończyć parsowanie pliku. FileReadError zostanie wygenerowany, jeśli to polecenie końca pliku nie zostanie znalezione i plik się skończy. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 212 – BŁĄD NOŻA Z

Jest to przestarzały błąd i oznacza, że używasz starej wersji oprogramowania A2MC OS. Należy zaktualizować system operacyjny na swoim urządzeniu. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 213 – BŁĄD FRAGMENTU

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna nie wykonała prawidłowo zadania i ma zamiar „zboczyć z kursu”. Ze względów bezpieczeństwa parsowanie i wykonywanie zadania zostanie zatrzymane. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 214 – BŁĄD NUMERU NC

Ten błąd jest spowodowany, gdy operator próbuje wyszukać miejsca w pliku przy użyciu standardowej numeracji linii NC, a w pliku nie ma numeracji linii. Inną przyczyną błędu is jest sytuacja, gdy operator szuka numeru linii w pliku, który nie istnieje. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 215 – BŁĄD PRZESUNIĘCIA G0

Ten błąd jest spowodowany, gdy nie można wykonać ruchu interpolacji G0. Maszyna oceniła ruch i albo nie mogła określić, dokąd ten ruch jest, albo nie był w pełni określony. Ten błąd pojawia się zwykle na początku pliku, kiedy często nie ma zdefiniowanej pozycji Z przed wykonaniem ruchów X i/lub Y. Generalnie można użyć domyślnej pozycji Z, ale jeśli jest to niebezpieczne lub niezdefiniowane, to pojawi się ten błąd. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 216 – BŁĄD KRYTYCZNY NC

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna nie może interpretować pliku NC lub przetwarzać ruchów. Jest to zwykle spowodowane bardzo szczegółowymi plikami NC z wieloma drobnymi ruchami działającymi z dużą prędkością. Napędy silnikowe maszyny nie są w stanie nadążyć za wszystkimi małymi ruchami i muszą się zatrzymać ze względów bezpieczeństwa. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 280 – ZŁY KOD M

Ten błąd jest generowany, gdy w pliku NC zostanie znaleziony zły lub nierozpoznany kod M. Dziennik aktywności wskaże dokładnie, gdzie w pliku znajduje się zły kod. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 300 – WYKRYTO CZUJNIK

Ten błąd wskazuje, że podczas wykonywania zadania został wykryty czujnik graniczny. Jeśli zadanie przebiega prawidłowo i mieści się w granicach maszyny, nie powinny zostać wykryte żadne czujniki limitu. Więcej informacji.

BŁĄD 301 – BŁĄD GRANICZNY MINUS Z

Ten błąd jest generowany, jeśli plik będzie próbował zjechać oprzyrządowaniem w dół do łoża maszyny. Granica wynosi -0,2 cala lub – 5 mm. Każde narzędzie próbujące wejść głębiej niż to spowoduje Error 301. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 302 – BŁĄD GRANICZNY PLUS Z

Ten błąd jest generowany, jeśli plik będzie próbował napędzać oprzyrządowanie poza granice osi Z. Może się to zdarzyć, jeśli w pracy używasz długich narzędzi i mają one mniejszy zakres ruchu niż wymaga tego plik NC. Może również wystąpić, jeśli funkcja 20 przesunęła pozycję pliku w górę lub użyto polecenia Z origin, aby przesunąć origin w górę. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 303 – BŁĄD GRANICZNY MINUS Y

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna próbuje poruszać się zbyt daleko w kierunku ujemnym Y i karetka uderzy w ograniczniki minus Y. Ten błąd może wystąpić, jeśli plik NC ma minusowe polecenia Y i początek maszyny nie jest odsunięty wystarczająco daleko od ograniczników Y. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 304 – BŁĄD GRANICZNY PLUS Y

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna próbuje poruszać się zbyt daleko w dodatnim kierunku Y i karetka uderzy w ograniczniki plus Y. Ten błąd może wystąpić, jeśli plik NC ma zbyt duże polecenia plus Y i początek maszyny nie jest odsunięty wystarczająco daleko od ograniczników Y. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 305 – BŁĄD GRANICZNY MINUS X

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna próbuje poruszać się zbyt daleko w kierunku ujemnym X i karetka uderzy w ograniczniki minus X. Ten błąd może wystąpić, jeśli plik NC ma zbyt ujemne polecenia X, a początek maszyny nie jest odsunięty wystarczająco daleko od ograniczników X. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 306 – BŁĄD GRANICZNY PLUS X

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna próbuje poruszać się zbyt daleko w kierunku dodatnim X i karetka uderzy w ograniczniki plus X. Ten błąd może wystąpić, jeśli plik NC ma zbyt duże polecenia plus X i początek maszyny nie jest odsunięty wystarczająco daleko od ograniczników X. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 307 – NIE UDAŁO SIĘ PRZESUNĄĆ I-CUT

Ten błąd występuje, gdy zdalny system oprogramowania, taki jak I-cut, nakazuje maszynie poruszanie się poza jej granicami. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 310 – BRAK AKTYWNEGO NARZĘDZIA

Ten błąd pojawia się przy niektórych funkcjach i na początku zlecenia, jeśli we wrzecionie nie ma aktywnego narzędzia lub nieznanego narzędzia. Konsola pokaże „T0” lub „T?” jako narzędzie. Powodem, dla którego generowany jest błąd jest to, że wiele funkcji i właściwości wymaga charakterystyki narzędzia, takiej jak długość, lub maksymalne obroty, lub podobne, aby działać. Przy braku aktywnego narzędzia nie ma definicji dla tych cech i maszyna nie może wykonać funkcji lub zadania. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma żadnych problemów elektrycznych ani mechanicznych z maszyną. Nie należy wymieniać części ani serwisować urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 312 – ALARM SERWA

Błąd ten jest generowany przez jeden z serwonapędów przechodzący w stan alarmu. Serwomechanizmy stale monitorują i przekazują informacje zwrotne o swoim położeniu i zużyciu energii. Jeśli coś spowoduje, że albo lokalizacja, albo moc przekroczy granice układu to serwo wejdzie w alarm i zatrzyma się. Zostanie to wykryte przez maszynę i zatrzyma ona zadanie oraz pokaże Error 312 Servo Alarm. Robi to zarówno dla bezpieczeństwa, jak i w celu zapobiegania uszkodzeniom materiałów, maszyny i oprzyrządowania. Więcej informacji.

BŁĄD 401 – BŁĄD PRZESUNIĘCIA

Jest to błąd operacyjny, nie wskazuje na żadną usterkę w urządzeniu. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części.

Ten błąd występuje przy ustawieniu głębokości narzędzia i maszyna nie osiąga prawidłowo pozycji czujnika F25. Zwykle występuje, gdy operator zażądał funkcji 25, a następnie uderzył w przycisk stop, zanim dotarł do czujnika. Może to również nastąpić, jeśli coś innego spowodowało zatrzymanie, takie jak blokada lub zdarzenie zatrzymania awaryjnego.

Wystarczy wyczyścić stop i ponownie wykonać funkcję. Więcej informacji.

BŁĄD 503 – NIE JEST TO BŁĄD WRZECIONA

Ten błąd występuje, gdy maszyna próbuje wysłać informacje o prędkości wrzeciona lub RPM do urządzenia, które nie ma kontroli RPM. Na przykład polecenie „S” w pliku NC ustawia obroty wrzeciona, ale jeśli zostanie to wysłane do urządzenia z nożami, to pojawi się błąd 503. Jest to błąd konfiguracji i nic nie jest nie tak z maszyną. Nie są wymagane żadne części ani serwis. Więcej informacji.

BŁĄD 504 – FALOWNIK NIE DZIAŁA

Ten kod błędu pojawia się, gdy maszyna nie może wykryć falownika do obsługi wrzeciona. Może to oznaczać, że falownik uległ awarii i wymaga wymiany, jednak istnieje wiele możliwości, w których problemem nie jest falownik. Przejrzyj dokładnie ten dokument, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i straty czasu. Nie należy zakładać, że falownik uległ awarii bez wykonania procedury. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 505 – FALOWNIK ZADZIAŁAŁ

Niektóre typy falowników posiadają kody zadziałania, które pomagają wyjaśnić, dlaczego falownik przestał działać. Wyzwalacze mogą być spowodowane zwarciami, przeciążeniami, przepięciami i innymi przyczynami. Więcej informacji.

BŁĄD 506 – BŁĄD W USTAWIENIU FALOWNIKA

Ten błąd pojawia się albo podczas rozgrzewania wrzeciona zawodząc podczas wstępnego ustawienia falownika, gdy maszyna zasila się lub występuje problem podczas ustawiania falownika za pomocą funkcji 824. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 507 – BŁĄD FALOWNIKA PRÓŻNIOWEGO

Błąd ten występuje w systemach, które mają zainstalowane falowniki do zasilania pomp próżniowych. Jest to zazwyczaj sytuacja, w której nie ma dostępnego zasilania trójfazowego do obsługi pomp próżniowych, więc do zasilania pompy trójfazowej ze źródła jednofazowego stosuje się duże falowniki. Więcej informacji.

BŁĄD 508 – BŁĄD ZADZIAŁANIA FALOWNIKA

Niektóre typy falowników posiadają kody zadziałania, które pomagają wyjaśnić, dlaczego falownik przestał działać. Wyzwalacze mogą być spowodowane zwarciami, przeciążeniami, nadmiernymi napięciami i innymi przyczynami. Więcej informacji.

BŁĄD 601 – BŁĄD RESETOWANIA Z

Błąd zerowania Z występuje podczas procedury naprowadzania funkcji 12, jeśli jedna z osi Z przesunęła się od ostatniego cyklu naprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 602 – BŁĄD RESETOWANIA Y

Błąd resetowania Y występuje podczas procedury naprowadzania funkcji 12, jeśli jedna z osi Y przesunęła się od ostatniego cyklu naprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 603 – BŁĄD RESETOWANIA X

Jeśli oś X przesunęła się od ostatniego cyklu naprowadzania, to podczas procedury naprowadzania funkcji 12 pojawia się błąd resetowania X. Może to również wystąpić, jeśli system ma automatyczne kwadratowanie i maszyna stała się nieprostopadła. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 650 – BRAK FPGA

Ten błąd pojawia się przy pierwszym uruchomieniu maszyny i wskazuje na problem z jednym z komponentów w sterowniku A2MC. Wskazuje, że nie można wykryć płyty FPGA. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 651 – NIEPRAWIDŁOWA WERSJA FPGA.

Ten błąd pojawia się przy pierwszym uruchomieniu maszyny i wskazuje na problem z jednym z komponentów w sterowniku A2MC. Wskazuje, że płytka FPGA ma nieprawidłową wersję dla wdrażanego oprogramowania. Więcej informacji.

BŁĄD 701 – BŁĄD ZAKRESU NARZĘDZIA

Ten błąd występuje, gdy podano numer narzędzia, który jest mniejszy niż 1 lub większy niż 999. Wystarczy przejrzeć swoje pliki lub proces i upewnić się, że nie ma narzędzi określonych poza tym zakresem. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 702 – NARZĘDZIE NIE ZOSTAŁO ZMAPOWANE

Ten błąd pojawia się, jeśli podano numer narzędzia, który nie został wcześniej ustawiony jako narzędzie. Tylko narzędzia, które zostały ustawione w Konfiguracji narzędzi, mogą być używane przez maszynę lub przez uruchomione na niej zlecenie. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 703 – BŁĄD TYPU ATC

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna nie może określić, jaki typ systemu ATC jest używany przez plik. Problem ten wymaga zazwyczaj przeglądu i naprawy ustawień systemu ATC. Jeżeli potrzebna jest pomoc w tym zakresie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta i zarezerwować bilet na usługę, aby porozmawiać z wykwalifikowanym technikiem wsparcia inżynieryjnego AXYZ. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 704 – NIEZNANE NARZĘDZIE

Ten błąd występuje, gdy maszyna nie wie, jaki numer narzędzia znajduje się we wrzecionie. Na konsoli operatora pojawi się napis „T?” sygnalizujący ten dylemat. Jeśli maszyna nie zna narzędzia, to nie może przystąpić do cięcia czegokolwiek, a nawet do zmiany narzędzia, ponieważ nie wie, gdzie odłożyć narzędzie. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 705 – RĘCZNA ZMIANA NARZĘDZIA NIE POWIODŁA SIĘ

Ten błąd występuje, gdy operator wykonuje ręczną zmianę narzędzia i nie wkłada faktycznie narzędzia do wrzeciona. Maszyna wykryje, że nie ma narzędzia i wygeneruje błąd 705. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 706 – ROZDZIELANIE NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd pojawi się, jeśli spróbujesz użyć funkcji 35 do rozdzielenia wózków, a twój system nie ma włączonej funkcji podwójnego Y lub podwójnych wózków. Wystąpi również, jeśli spróbujesz rozdzielić wózki zbyt daleko i jeden z wózków zjedzie z końca bramownicy. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 707 – POZYCJONOWANIE NARZĘDZIA

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna próbuje ustawić się do zmiany ATC, ale nie jest w prawidłowym miejscu do zmiany. Może to nastąpić, jeśli operator nacisnął stop, gdy maszyna porusza się do ATC. Może również wystąpić, gdy istnieją ograniczenia maszyny lub problemy z ustawieniem rozmiaru maszyny, a zakres ruchu maszyny nie pozwala na dotarcie do właściwego miejsca. Jest to błąd operatora lub pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 708 – NISKIE CIŚNIENIE W ATC

Ten błąd wskazuje, że system zmieniacza narzędzi 21G lub 7G wykrył niskie ciśnienie powietrza. Siłowniki i drzwi zmieniacza narzędzi działają na powietrze pneumatyczne i wymagają minimalnego zasilania 80 PSI lub 5 barów. Więcej informacji.

BŁĄD 709 – BŁĄD CYLINDRA ATC

Ten błąd wskazuje, że system zmieniacza narzędzi 21G lub 7G wykrył problem z siłownikiem pneumatycznym lub powietrznym, który wpycha narzędzie do wrzeciona. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 710 – ZACISK WRZECIONA ATC

Ten błąd wskazuje, że system zmieniacza narzędzi 21G lub 7G wykrył problem z zaciskiem wrzeciona. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 711 – BŁĄD INDEKSU ATC

Ten błąd może być błędem konfiguracji lub może oznaczać, że ATC nie obraca się. Uważnie obserwuj komunikat o błędzie i wybierz jedną z poniższych opcji. Dziennik aktywności również dostarczy przydatnych informacji, które pomogą zdiagnozować problem. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 712 – NIEZNANY ATC

Z reguły dzieje się tak, jeśli operator naciska STOP podczas cyklu wymiany narzędzia. Maszyna nie jest pewna, w którym miejscu cyklu operator zatrzymał ją, więc wyświetli komunikat „Error 712 ATC Setup Stopped”. Ten błąd jest zazwyczaj błędem operatora lub ustawienia. Zwykle nic nie jest w maszynie, więc nie należy jej serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

BŁĄD 713 – WRZECIONO NIE JEST BEZPIECZNE

Podczas każdej zmiany narzędzia wrzeciono musi być zatrzymane. Otwarcie zacisku wrzeciona podczas jego obracania się często powoduje poważne uszkodzenie wrzeciona i może spowodować wyrzucenie narzędzi z dużą prędkością zagrażając operatorom i wszystkim w pobliżu maszyny. Ten błąd wskazuje, że maszyna musiała się wyłączyć, ponieważ wykryła niebezpieczny stan wrzeciona. Niepewne wrzeciono może być niebezpieczne, więc przyjrzyj się uważnie temu warunkowi! Więcej informacji

BŁĄD 714 – NARZĘDZIE NIE JEST KWALIFIKOWANE

Ten błąd pojawi się, jeśli narzędzie nie zostanie zakwalifikowane przed jego użyciem. Przed użyciem dowolnego narzędzia należy określić jego długość za pomocą funkcji 24 lub funkcji 25 do pomiaru długości narzędzia. Jest to błąd operatora lub ustawienia. Z maszyną nie ma nic złego. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części! Więcej informacji.

BŁĄD 715 – BŁĄD ATC 7G LUB 21G

Ten błąd pojawia się, gdy po wymianie narzędzia maszyna nie może rozpoznać narzędzia we wrzecionie. Ten błąd może wystąpić z dwóch powodów:

  1. We wrzecionie nie ma narzędzia, ponieważ zmiana narzędzia nie spowodowała wprowadzenia narzędzia do wrzeciona.
  2. We wrzecionie znajduje się czujnik, który wykrywa, czy we wrzecionie znajduje się narzędzie. Jeśli ten czujnik ulegnie awarii, zostanie wygenerowany błąd 715.

Więcej informacji

BŁĄD 716 – INICJALIZACJA 7G LUB 21G

Ten błąd generalnie oznacza, że płyta kontrolera modbus ATC uległa awarii lub jest odłączona. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 717 – OBROTOWY ATC

Ten błąd generalnie oznacza, że płyta sterownika modbus obrotowego ATC uległa awarii lub jest odłączona. Ogólnie rzecz biorąc, otrzymasz również inne błędy, takie jak błąd 721 i błąd 711, jak również, gdy ten błąd występuje. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 718 – USZKODZENIE PŁYTY WÓZKA

Ten błąd wskazuje na awarię karty przewozowej modbus, zaprogramowanie jej na niewłaściwy adres lub jej odłączenie. Każdy wagon powinien mieć tablicę wagonową. Przewóz pierwszy będzie zawsze zaprogramowany na adres 65, a przewóz drugi na adres 66. Więcej informacji.

BŁĄD 719 – BŁĄD NARZĘDZIA KOPIUJĄCEGO

Ten błąd jest spowodowany, gdy narzędzie do kopiowania jest ustawione nieprawidłowo. Wskazuje, że jedno lub oba narzędzia składające się na narzędzie kopiowania są nieprawidłowe lub nie istnieją. Narzędzie do kopiowania nie może zostać uruchomione, więc generowany jest błąd 719. Jest to błąd operatora lub konfiguracji. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

BŁĄD 720 – BRAK CZUJNIKA F25

Ten błąd jest spowodowany, gdy operator próbuje użyć funkcji 25, a czujnik F25 nie został skonfigurowany lub nie został zainstalowany w maszynie. Jeśli w maszynie nie ma czujnika F25, to do kwalifikacji narzędzi należy użyć funkcji 24. Jest to błąd operatora lub konfiguracji. Z maszyną nie ma nic złego. Nie należy serwisować ani wymieniać żadnych części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 721 – DRZWI ATC

Ten błąd zazwyczaj wskazuje na awarię lub odłączenie sterownika modbus obrotowego ATC. Płyta ta znajduje się na końcu rury bramowej tuż nad samym zmieniaczem narzędzi. Sprawdź, czy jest podłączony do prądu. Podczas pracy pokaże kilka lampek kontrolnych. Więcej informacji.

BŁĄD 722 – MISTER ERROR

Maszyny AXYZ mogą obsługiwać automatyczne zamgławiacze przy użyciu kodów M7, M8 i M9 w pliku NC. Mister jest obsługiwany z wyjścia na płycie wózka. Więcej informacji.

BŁĄD 723 – USTAWIENIE OBROTOWEGO ATC

Ten błąd wskazuje po prostu, że ATC nie zostało prawidłowo skonfigurowane. Ten błąd to problem z ustawieniami, nie ma nic złego w urządzeniu. Nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

BŁĄD 724 – BŁĄD RESETOWANIA NOŻA

Ten błąd występuje podczas cyklu resetowania noża stycznego, jeśli coś nie działa poprawnie i nóż nie może się zresetować. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 725 – BŁĄD USTAWIENIA NOŻA

Ten błąd jest spowodowany, gdy pilnik lub operator żąda funkcji noża stycznego lub oscylacyjnego z narzędziem, które nie jest ustawione jako nóż styczny lub oscylacyjny. To jest problem z ustawieniami lub operatorem. Z maszyną nie dzieje się nic złego pod względem elektrycznym ani mechanicznym. Nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

BŁĄD 726 – BŁĄD OBROTU NOŻA

Ten błąd pojawia się, gdy wykryty zostanie błąd w pozycjonowaniu noża. Za każdym razem, gdy nóż styczny lub oscylacyjny jest resetowany, pozycja jest rejestrowana i porównywana z pozycjonowaniem przy poprzednim resecie. Jeśli pojawi się ten błąd oznacza to, że nóż ślizga się lub w inny sposób traci pozycję podczas pracy. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 727 – BŁĄD PLIKU DIGITALIZACJI

Ten błąd występuje, gdy urządzenie nie może utworzyć określonych folderów na karcie pamięci Compact Flash w celu utworzenia zadań digitalizacji. Aby uzyskać więcej informacji.

ERROR 728 – PLASMA MODBUS FAILED

Ten błąd pojawia się, gdy urządzenie plazmowe zostało skonfigurowane w maszynie, ale płyta kontrolera modbus plazmy nie może być znaleziona, nie istnieje, nie jest podłączona lub nie działa. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 729 – BŁĄD WYJĄTKU PLAZMY

Ten błąd jest generowany, jeśli coś nie powiedzie się podczas cięcia plazmowego lub procesu. Dziennik aktywności będzie precyzyjnie zapisywał, co poszło nie tak i powinien być zawsze sprawdzany przed postawieniem jakiejkolwiek diagnozy. Więcej informacji.

BŁĄD 730 – AWARIA LINIOWEGO ATC.

Ta awaria występuje, gdy płyta sterownika modbus ATC uległa awarii, jest odłączona lub nie można jej znaleźć. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 731 – WYRÓWNANIE NARZĘDZIA KOPIUJĄCEGO

Ten błąd pojawia się podczas przełączania na narzędzie do kopiowania. Przy inicjalizacji narzędzi do kopiowania są one ustawiane tak, aby końcówki narzędzi były dokładnie na tej samej wysokości, co zapewnia identyczną głębokość cięcia na kopii. Ten błąd jest błędem operatora lub ustawienia i nie ma nic złego w maszynie. Nie należy serwisować urządzenia ani wymieniać części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 736 – AWARIA WIERTARKI ELEKTRYCZNEJ

Istnieje kilka powodów, dla których ten błąd może wystąpić. W dzienniku aktywności zostanie zapisana dokładna przyczyna wystąpienia tego błędu i należy się z nią zapoznać przed zdiagnozowaniem problemu. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 737 – NIEZNANE URZĄDZENIE

Ten błąd jest spowodowany wykryciem przez maszynę nieznanego urządzenia. Jest to zazwyczaj spowodowane nieaktualnym oprogramowaniem systemu operacyjnego. To jest błąd w ustawieniach. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 739 – NIEPRAWIDŁOWY STOŻKOWY

Tapping działa tylko na falownikach Emerson SK lub SE, więc jeśli zainstalowany jest inny falownik, błąd 739 wskazywałby na „Typ falownika”. To jest problem z ustawieniami lub operatorem. W maszynie nie ma nic złego, nie należy jej serwisować ani wymieniać części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 740 – WIERTŁO TCERROR NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd wskazuje, że cykl wiercenia pneumatycznego nie powiódł się lub nie mógł się zakończyć. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 741 – NIE USTAWIONO WIERTŁA TCERROR

Ten błąd występuje, gdy plik lub operator próbuje wykonać cykl wiercenia na urządzeniu, które nie jest wiertarką pneumatyczną lub narzędziem pneumatycznym. Jest to błąd ustawienia lub operatora. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie należy jej serwisować ani wymieniać części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 742 – BŁĄD RUTYNY PODRZĘDNEJ NC

Ten błąd jest generowany, jeśli podprogram NC jest nieprawidłowo sformatowany. Dziennik aktywności zapisze dokładnie, gdzie w pliku NC był błąd. To jest błąd pliku NC. Nic nie jest nie tak z Twoją maszyną, nie serwisuj i nie wymieniaj części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 743 – BŁĄD WIELU ZADAŃ

Ten błąd występuje, gdy zdalne oprogramowanie lub system sterowania próbuje uruchomić zadanie, a kontroler A2MC jest zajęty innym zadaniem. Kontroler może uruchomić tylko jedno zadanie w tym samym czasie. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 744 – POBIERANIE ZADANIA NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd występuje, gdy zdalne oprogramowanie lub system sterowania próbuje uruchomić zadanie, które nie zostało wcześniej pobrane do sterownika. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 745 – BŁĘDY PRZY ZGRZEWANIU KOŁKÓW

Błąd 745 wskazuje na istnienie problemu z systemem zgrzewarki trzpieniowej lub jej działaniem. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 746 – BLOKADA WŁĄCZONA

Maszyna może być zaprogramowana do wdrożenia systemu blokad bezpieczeństwa za pomocą kurtyn świetlnych, mat bezpieczeństwa lub zablokowanych drzwi lub bram. System blokad jest włączany za pomocą funkcji 54. Jeśli blokada jest włączona, to na A2MC znajduje się wejście normalnie otwarte, które jest monitorowane pod kątem wyzwalacza bezpieczeństwa. Jest to błąd operatora lub konfiguracji. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego, więc nie serwisuj i nie wymieniaj części! Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 747 – NIEZNANY KOD CYKLU PUSZKOWEGO

Ten kod błędu informuje po prostu, że maszyna natrafiła na kod cyklu puszkowego, który nie jest zaimplementowany w oprogramowaniu maszyny. Cykle puszkowe to G80 do G89 i są to specjalne procedury zwane „cyklami puszkowymi”. Jest to błąd operatora lub pliku. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 748 – BŁĄD STATYCZNEGO IP

Ten błąd pojawia się, gdy operator próbuje zaprogramować statyczny adres IP dla maszyny. Statyczne adresy IP są czasami przydatne, aby uniknąć losowej zmiany adresu IP maszyny przez sieć. Jest to błąd operatora lub konfiguracji. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego, więc nie serwisuj i nie wymieniaj części! Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 749 – RUCH PLAZMY M

Ten błąd jest generowany, jeśli urządzenie próbuje włączyć zasilanie plazmowe w celu rozpoczęcia cięcia plazmowego, a jednostka plazmowa nie włącza się. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 750 – PIÓRO NIE POWIODŁO SIĘ

Ten błąd występuje, gdy urządzenie uruchamia pneumatyczne narzędzie piórkowe na urządzeniu airtool. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 751 – NIE USTAWIONO PIÓRA

Ten błąd występuje, gdy plik lub operator próbuje wykonać cykl pióra pneumatycznego na urządzeniu, które nie jest narzędziem pneumatycznym. Jest to błąd ustawienia lub operatora. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie należy jej serwisować ani wymieniać części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 754 – BŁĄD KOMPENSACJI

Ten błąd może wystąpić, gdy używasz kodów kompensacyjnych wewnątrz swojego pliku NC. Kody rekompensat to G40, G41 i G42. Błąd pojawia się, jeśli kompensacja jest włączona i kod NC nakazuje dwa kolejne wiersze cofające się o siebie. Jest to błąd pliku lub operatora. Nic nie jest nie tak z Twoją maszyną, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Więcej informacji.

BŁĄD 755 – AWARIA KOMPENSACJI

Ten błąd może wystąpić, gdy używasz kodów kompensacyjnych wewnątrz swojego pliku NC. Kody rekompensat to G40, G41 i G42. Ten błąd może wystąpić z kilku różnych powodów, wszystkie z nich mają związek z tym, że plik NC jest zbyt złożony lub zbyt szczegółowy, aby uruchomić program kompensacyjny. Wystąpi również, gdy kompensacja będzie zbyt duża. Jest to błąd pliku lub operatora. Nic nie jest nie tak z Twoją maszyną, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Więcej informacji.

BŁĄD 756 – BŁĄD SERWA

Ten błąd pojawia się podczas ustawiania lub programowania serwonapędów. Serwonapędy są programowane za pomocą funkcji 860. Więcej informacji.

BŁĄD 757 – BŁĄD POŻARU WIERTŁA

Ten błąd występuje, jeśli w konfiguracji przypisano wiertło do wyjścia innego niż fire 1 lub fire 2. Jest to błąd pliku lub operatora. Nic nie jest nie tak z Twoją maszyną, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Więcej informacji.

BŁĄD 758 – BŁĄD MSCRIPT

Błąd 758 pojawia się, gdy występuje problem z formatowaniem pliku M-Script.csv. Dokładne szczegóły dotyczące tego, co jest nie tak z plikiem i która linia ma błąd, są zapisywane w dzienniku aktywności. Jest to błąd pliku lub operatora. Nic nie jest nie tak z Twoją maszyną, nie serwisuj i nie wymieniaj części! Więcej informacji.

BŁĄD 759 – LASER NA BŁĘDZIE

Ten błąd występuje tylko wtedy, gdy masz urządzenie skonfigurowane jako laser i zainstalowany na maszynie sterownik Modbus Laser Controller (ID adresu Modbus 145). Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 760 – BŁĄD URZĄDZENIA LASEROWEGO

Ten błąd pojawia się, gdy próbujesz skonfigurować urządzenie laserowe za pomocą funkcji 53 i maszyna nie może zlokalizować sterownika lasera Modbus na adresie ID modbus 145. Zwykle oznacza to, że płyta nie jest zainstalowana, nie jest podłączona lub nie działa. Więcej informacji.

BŁĄD 761 – AWARIA USB1

Ten błąd wskazuje, że płyta główna kontrolera A2MC nie mogła nawiązać połączenia przez port USB. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 762 – BŁĄD CIŚNIENIA PRÓŻNIOWEGO

Ten błąd wystąpi tylko wtedy, gdy monitor ciśnienia próżniowego jest skonfigurowany na tablicy kontroli próżni modbus (adres modbus ID 113). Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 763 – BŁĄD PRZEJŚCIA DO POCZĄTKU

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna próbuje przejść do pozycji wyjściowej zdefiniowanej przez G54, G55, G56, G57, G58 lub G59 i nie może tam przejść, ponieważ ruch spowodowałby uderzenie maszyny w mechaniczne ograniczniki lub wyjście poza zdefiniowany obszar maszyny. Ten błąd to błąd operacyjny lub błąd pliku. Z maszyną nie ma nic złego. Nie serwisować ani nie wymieniać części! Więcej informacji.

BŁĄD 765 – BŁĄD KONTROLI MODBUS

Istnieją dwie możliwości wystąpienia tego błędu. Która wersja błędu jest wyraźnie wyświetlana na ekranie albo jako „Modbus Status.csv”, albo „Modbus Network”. Ważne jest, aby wiedzieć, który to błąd. Dziennik aktywności dostarczy również dokładnych szczegółów na temat tego, co jest przyczyną błędu. Uzyskanie i przejrzenie dziennika aktywności zapewni krytyczną pomoc w diagnozowaniu tego błędu. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 766 – KOMUNIKACJA Z KAMERĄ AVS

Ten błąd pojawia się podczas próby użycia systemu AXYZ AVS. Jest to błąd operatora, konfiguracji lub licencji. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie serwisuj i nie wymieniaj żadnych części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 768 – BŁĄD OSI

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna wykryje błąd pliku u operatora osi obrotowej lub osi A na maszynie. To jest błąd pliku. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie serwisuj i nie wymieniaj żadnych części! Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 769 – BŁĄD KONTROLI PRÓŻNI

Istnieje wiele możliwych sytuacji i scenariuszy, które mogą spowodować ten błąd. Dodatkowe komunikaty o błędach zostaną wyświetlone i zapisane w rekordach dziennika aktywności. Przeglądanie dziennika aktywności jest konieczne w celu zdiagnozowania tego problemu. Jeśli wymagana jest pomoc, należy skontaktować się z obsługą klienta AXYZ i zarezerwować bilet serwisowy. Więcej informacji.

BŁĄD 770 – BŁĄD DOZOWNIKA

Ten błąd występuje tylko wtedy, gdy narzędzie lub urządzenie dozujące dozuje kleks lub kropkę płynu. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 771 – BŁĄD WIDZENIA AVS

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna ma problemy z systemem wizyjnym. Istnieje wiele możliwych błędów, większość z nich to błędy operatora lub ustawienia. Niektóre z nich mogą być błędami oświetlenia lub błędami ostrości. Żadna z nich nie wskazuje na to, że z maszyną jest coś nie tak, więc nie ma żadnych napraw, które byłyby wymagane. Więcej informacji.

BŁĄD 772 – BŁĄD POPYCHACZA

Ten błąd wskazuje, że system spodziewał się znaleźć sterownik Modbus pod adresem ID 103. Jest to płyta strefowa ze zworkami ustawionymi na adres 103. Więcej informacji.

BŁĄD 773 – BŁĄD KOLORU SZAREGO

Ten błąd wskazuje, że system spodziewał się znaleźć sterownik Modbus pod adresem ID 103. Jest to płyta strefowa ze zworkami ustawionymi na adres 103. Więcej informacji.

BŁĄD 774 – BŁĄD RESETU MODBUS

W przypadku niektórych kart modbusowych urządzenie będzie monitorować ich historię resetu i wykrywać nieoczekiwane resety. Zostaną one zgłoszone jako Error 774. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 775 – BŁĄD MENEDŻERA STREFY

Błąd 775 pojawia się podczas uruchamiania maszyny, która ładuje rozmiary i lokalizacje stref z pliku „Zone Manager.csv” w katalogu hdd1. Urządzenie wykryło problem z formatowaniem w tym pliku. W dzienniku aktywności znajdują się szczegóły dotyczące błędu. Jest to błąd operatora lub ustawienia. Nie ma nic złego w twojej maszynie. Nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

BŁĄD 777 – BŁĄD ARKUSZA

Ten błąd pojawia się, gdy operator przeskakuje arkusze za pomocą smart lub konsoli operatora. Oznacza to, że próbujesz przeskoczyć do arkusza, który nie istnieje. Jest to błąd pliku lub operatora. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie należy jej serwisować ani wymieniać części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 778 – BŁĄD NOŻA WLECZONEGO

Ten problem może wystąpić podczas uruchamiania zadania noża przeciągającego. Dziennik działań dostarcza szczegółowych informacji na temat problemu. Ten problem to zazwyczaj problem związany z usterką oprogramowania. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem elektrycznym lub mechanicznym. Więcej informacji.

BŁĄD 779 – BŁĄD KONFIGURACJI SYSTEMU AVS

Ten błąd pojawia się, gdy AVS wykonuje ruch żółtej kropki i nie może szybko ustabilizować obrazu. Jest to zwykle spowodowane nieprawidłowym wykonaniem ustawień kalibracji. Najczęstszą przyczyną jest to, że wysokość aparatu została przesunięta, a system AVS nie został ponownie skalibrowany. Jest to błąd operatora lub ustawienia, więc nie ma nic złego w maszynie. Nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

BŁĄD 780 – BŁĄD DRUKARKI LINX

Ten błąd może wystąpić w przypadku uruchomienia maszyny z zainstalowanym systemem drukarki Linx. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 902 – BŁĄD NARZĘDZIA PROGRAMOWEGO

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został wychwycony przez poprzedni błąd. Jest to błąd wyjątku oprogramowania, który oznacza, że oprogramowanie robi coś, czego nie powinno robić. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem mechanicznym lub elektrycznym. Nie należy dokonywać obsługi ani naprawy. Więcej informacji.

BŁĄD 903 – BŁĄD URZĄDZENIA PROGRAMOWEGO

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został wychwycony przez poprzedni błąd. Jest to błąd wyjątku oprogramowania, który oznacza, że oprogramowanie robi coś, czego nie powinno robić. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem mechanicznym lub elektrycznym. Nie należy dokonywać obsługi ani naprawy. Więcej informacji.

BŁĄD 904 – BŁĄD OPROGRAMOWANIA ATC

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został wychwycony przez poprzedni błąd. Jest to błąd wyjątku oprogramowania, który oznacza, że oprogramowanie robi coś, czego nie powinno robić. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem mechanicznym lub elektrycznym. Nie należy dokonywać obsługi ani naprawy. Więcej informacji.

BŁĄD 905 – AWARIA FUNKCJI

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny uległo awarii w drzewie przypadków funkcji. Prosimy o kontakt z dostawcą usług. Więcej informacji.

BŁĄD 906 – AWARIA FUNKCJI NIESTANDARDOWEJ

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny uległo awarii w drzewie przypadków funkcji. Prosimy o kontakt z dostawcą usług. Więcej informacji.

BŁĄD 907 – NIE MOŻNA USUNĄĆ PLIKU

Ten problem można naprawić poprzez ręczne usunięcie pliku. Ten problem wynika z tego, że plik został uszkodzony i system nie może go usunąć. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem elektrycznym lub mechanicznym. Prosimy o kontakt z dostawcą usług. Więcej informacji.

BŁĄD 908 – BŁĄD WEJŚCIA DO FUNKCJI

Ten błąd oznacza, że maszyna nie mogła przyjąć wprowadzonego numeru funkcji i kodu. Jest to błąd wyjątku oprogramowania, który oznacza, że oprogramowanie robi coś, czego nie powinno robić. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem mechanicznym lub elektrycznym. Nie należy dokonywać przeglądów ani napraw. Prosimy o kontakt z dostawcą usług. Więcej informacji.

BŁĄD 909 – NIE MOŻNA ZAPISAĆ PLIKU

Ten problem można naprawić poprzez ręczne usunięcie pliku. Dziennik aktywności zapisze dokładnie, przy którym pliku i ścieżce do pliku jest problem. Problem ten wynika z tego, że plik uległ uszkodzeniu i system nie może nad nim zapisać. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem elektrycznym lub mechanicznym. Prosimy o kontakt z dostawcą usług. Więcej informacji.

BŁĄD 910 – BŁĄD OPROGRAMOWANIA TRAJ

Ten błąd oznacza, że maszyna może uruchomić część zadania, które próbujesz uruchomić. Jest to błąd wyjątku oprogramowania, który oznacza, że oprogramowanie robi coś, czego nie powinno robić. Z Twoją maszyną nie dzieje się nic złego pod względem mechanicznym lub elektrycznym. Nie należy dokonywać obsługi ani naprawy. Więcej informacji.

BŁĄD 920 – ZŁY SERWER PLIKÓW

Ten błąd wskazuje, że składnik oprogramowania „file server.exe” jest uszkodzony lub nie ma prawidłowej wersji. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

ERROR 921 – BAD MODBUS DLL

Ten błąd wskazuje, że składnik oprogramowania „ModBusPeripheralDrivers.dll” jest uszkodzony lub nie ma prawidłowej wersji. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

ERROR 922 – BAD NK.BIN

Ten błąd wskazuje, że składnik oprogramowania „nk.bin” jest uszkodzony lub nie ma prawidłowej wersji. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

BŁĄD 923 – ZŁA PLATFORMA

Ten błąd wskazuje, że składnik oprogramowania „platforma.exe” jest uszkodzony lub nie ma prawidłowej wersji. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

BŁĄD 924 – ZŁY XML

Ten błąd wskazuje, że zainstalowany plik XML jest uszkodzony i nie może być odczytany przez maszynę po jej uruchomieniu. Maszyna nie może kontynuować procedury uruchamiania. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

BŁĄD 925 – AWARIA INICJATORA

Błąd ten jest prawdopodobnie spowodowany nieaktualną lub nieprawidłową wersją pliku motionlib.dll lub modbusperipheraldrivers.dll. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma żadnej usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

BŁĄD 926 – AWARIA MCODE

Spójrz w dzienniku aktywności i powie ci, jaki był kod M, który spowodował awarię. Prawdopodobnie będziesz musiał usunąć ten kod, aby kontynuować pracę. Ten błąd wskazuje na błąd oprogramowania lub system nie wychwycił błędnego wyjątku kodu M. Nie ma żadnych problemów mechanicznych ani elektrycznych z Twoją maszyną. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 927 – BŁĄD ZMIANY NARZĘDZIA

Procedura oprogramowania zmieniacza narzędzi nie powiodła się. Sprawdź konfigurację systemu ATC, aby spróbować usunąć błąd. Ten błąd wskazuje na błąd oprogramowania lub system nie wychwycił błędnego wyjątku kodu M. Nie ma żadnych problemów mechanicznych ani elektrycznych z Twoją maszyną. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 928 – BŁĄD TYPU KONSOLI

Ten błąd oznacza, że maszyna oczekuje, że zainstalowana jest konsola SmartConsole, ale może wykryć tylko konsolę SubConsole. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 930 – BŁĄD NAZWY MASZYNY

Wszystkie maszyny posiadają ID maszyny. Numer ten znajduje się na bramownicy oraz na skrzynce z elektroniką i jest sformatowany jako „XXXX-XXXX”. Ostatnie cztery cyfry to numer ID stołu. Numer ten jest ważny i służy do śledzenia Państwa maszyny w systemie serwisowym AXYZ, a także jest podstawą do monitorowania aktualizacji oprogramowania i modułów. Jest to po prostu błąd w ustawieniach i konfiguracji. W Twojej maszynie nie ma nic złego, nie serwisuj ani nie wymieniaj żadnych części. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 931 – AWARIA TC

Jest to awaria lub błąd oprogramowania wewnątrz modułu oprogramowania zmieniacza narzędzi. Do naprawy tego problemu potrzebna będzie pomoc ze strony inżynierów firmy AXYZ. Więcej informacji.

BŁĄD 952 – AWARIA PLIKU NC

Dziennik aktywności będzie miał konkretne zapisy dotyczące dokładnie tego, jaka część pliku NC uległa awarii i gdzie uległa awarii. Zazwyczaj problemem jest po prostu uszkodzona linia w pliku NC. Ten błąd jest spowodowany problemem w pliku NC. W maszynie nie ma żadnych problemów mechanicznych ani elektrycznych. Więcej informacji.

BŁĄD 953 – AWARIA NC INIT T

Dziennik aktywności będzie miał konkretne zapisy dotyczące dokładnie tego, jaka część pliku NC uległa awarii i gdzie uległa awarii. Zazwyczaj problem polega na tym, że nie zostało utworzone lub określone żadne narzędzie. Ten błąd jest spowodowany problemem w pliku NC. W maszynie nie ma żadnych problemów mechanicznych ani elektrycznych. Więcej informacji.

BŁĄD 956 – AWARIA PRZY URUCHAMIANIU ZADANIA

Oprogramowanie maszyny uległo awarii podczas próby rozpoczęcia zadania. Aby uzyskać więcej informacji.

BŁĄD 957 – PLIK NC KONIEC STRUMIENIA

Jest to błąd operatora i występuje, gdy próbujemy szukać numeru wiersza lub miejsca w pliku NC, które minęło koniec długości pliku. Więcej informacji

BŁĄD 958 – USZKODZONY MOTIONLIB.DLL

Ten błąd wskazuje, że składnik oprogramowania „Motionlib.dll” jest uszkodzony lub nie ma prawidłowej wersji. Ten błąd identyfikuje uszkodzony element oprogramowania w pamięci kompaktowej flash. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji

BŁĄD 959 – NIE MOŻNA URUCHOMIĆ PLATFORMY

Ten błąd oznacza, że system operacyjny A2MC nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ platforma.exe nie jest zainstalowana lub nie została uruchomiona. Więcej informacji

BŁĄD 960 – NIE MOŻNA URUCHOMIĆ A2MC CE

Ten błąd oznacza, że system operacyjny A2MC nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ A2MC_CE.exe nie jest zainstalowany lub nie został uruchomiony. Więcej informacji

Wejdź W Nowy Rok Z Naszą Promocją Niezawodenj Prezyzji

 Image Alt

Oferta programu:

- 10% zniżki na standardową frezarkę CNC AXYZ

- Ekskluzywny kredyt CNCSHOP do wykorzystania w naszym sklepie CNCSHOP

- Dodatkowa roczna gwarancja bez dodatkowych opłat

 

Daty:
Od 06 lutego do 15 marca 2024 r. (1)

 

Kwalifikujące się systemy:
Wszystkie potwierdzone zamówienia na standardowe frezarki CNC AXYZ.

 

Kwalifikujące się zamówienia:
Wszystkie potwierdzone bezpośrednie zamówienia firmowe (2) otrzymane w okresie trwania programu.

 

Rynki zbytu:
Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska


Wyłączenia:

- Maszyny CNC AXYZ, które wymagają jakiegokolwiek poziomu dostosowania, nie kwalifikują się do programu.

Wyklucza wszystkie używane maszyny AXYZ

- Maszyny zakupione od dealerów, dystrybutorów i w ramach naszych programów poleceń nie kwalifikują się do programu.

- Nie można łączyć rabatów z innych programów

- Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki płatności

- Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki firmy


(1) - AXYZ zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia programu lub jego przedłużenia według własnego uznania.

(2) - Potwierdzone zamówienia standardowe to zamówienia wiążące z zaliczką wpłaconą w okresie promocji.

WYPRZEDAŻ Z WIELKIEGO OTWARCIA AXYZ Szczegóły

 


Uzyskaj 15% rabatu na cenę nowej maszyny CNC AXYZ(4)…PLUS

Bez dodatkowych opłat 2-letnia gwarancja…PLUS

10% zniżki na WSZYSTKIE części CNCSHOP i główne ulepszenia maszyn(3)

 

Daty: 11 września 2023 r. do 16 października 2023 r.(1)

Kwalifikujące się systemy: Wszystkie potwierdzone zamówienia na standardowe modele AXYZ. (2)

Kwalifikujące się zamówienia: Wszystkie potwierdzone bezpośrednie zamówienia firmowe (2) otrzymane w okresie programu.

Rynki sprzedaży: Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska i wszystkie regiony EMEA

 

Wyłączenia:
Maszyny CNC AXYZ wymagające dowolnego poziomu dostosowania nie kwalifikują się

Nie obejmuje wszystkich używanych maszyn AXYZ

Maszyny zakupione od dealerów, dystrybutorów i naszych programów polecających nie kwalifikują się

Nie można łączyć rabatów z innych programów

Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki płatności

Do wszystkich kwalifikujących się zamówień mają zastosowanie standardowe warunki firmy

 

(1) – AXYZ zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia programu lub jego przedłużenia według własnego uznania

(2) – Potwierdzone zamówienia standardowe są zamówieniami wiążącymi, z naliczoną zaliczką

(3) – Nie obejmuje biletów jednorazowych

(4) - Nie obejmuje INNOVATOR

 Image Alt

AXYZ Leap into Precision Program Details

 Image Alt

Program Offer:             

- 15% discount on a brand new standard PANELBUILDER CNC router

- 20% discount on PANELBUILDER software with purchase of a new PANELBUILDER CNC machine

- Exclusive  CNCSHOP Credit to be used on our CNCSHOP store

- No extra charge additional 1-year warranty 

- 90 days no payment through financing (for eligible customers)

 

Dates:
February 06 to March 15, 2024 (1)

 

Eligible systems:         
All confirmed standard AXYZ PANELBUILDER CNC machine orders.

 

Eligible Orders:           
All confirmed direct company orders (2) received during the program period. 

 

Selling Markets:           
Canada, United States, UK and Poland

 

Exclusions:                   

AXYZ CNC machines that require any level of customization do not qualify

Excludes all AXYZ used machines

Machines purchased from Dealers, Distributors and our Referral Programs do not qualify

Cannot combine discounts from other programs

Standard payment terms apply to all eligible orders

Standard Company terms and conditions apply to all eligible orders

 

(1) – AXYZ reserves the right to terminate the program early or extend the program at their discretion

(2) – Confirmed standard orders are firm orders with a down payment applied during promotion period