Oprogramowanie PANELBuilder: Uproszczenie procesu produkcji okładzin

Uprość produkcję aluminiowych paneli kompozytowych, laminatów wysokociśnieniowych i płyt włóknisto-cementowych. Oprogramowanie AXYZ PANELBuilder to bezproblemowe i wydajne parametryczne rozwiązanie CAD/CAM dla producentów paneli. Dzięki możliwościom automatycznego importu, zagnieżdżania i generowania raportów, oprogramowanie PANELBuilder pozwoli Twojej firmie zaoszczędzić czas i pieniądze. Dowiedz się więcej tutaj.