Usuwanie błędów


Error 101 – Eror Seek Failed

Błąd 101 pojawia się wyłącznie w trakcie funkcji 12 lub przy pierwszym uruchamianiu maszyny, gdy maszyna poszukuje czujników i ustawia punkty wyjściowe. Ten błąd może być zwykle rozpoznany i naprawiony przez operatora maszyny. Więcej informacji.

Error 102 – Spindle Command (Błąd 102 – Polecenie wrzeciona)

Ten błąd pojawia się, gdy oprzyrządowanie maszyny i urządzeń nie jest prawidłowo ustawione i operator stosuje funkcję 42, aby ustawić kąt noża. Pojawia się, gdy maszyna próbuje ustawić kąt noża, ale urządzenie nie jest urządzeniem stycznym lub nożem oscylacyjnym i nie może się obracać. Ten błąd może być zwykle rozpoznany i naprawiony przez operatora maszyny. Więcej informacji.

Error 103 – Seek X Failed (Błąd 103 – Wyszukiwanie X nie powiodło się)

Ten błąd pojawia się, gdy nie można wykryć czujnika ograniczenia X podczas wyszukiwania punktów wyjściowych X. Dzieje się tak podczas wykonywania funkcji 12 lub gdy maszyna uruchamia się po raz pierwszy. Błąd może się także pojawić, jeśli system jest skonfigurowany na automatyczne ustawianie pod kątem prostym i drugi czujnik X nie jest zainstalowany lub nie działa. Ten błąd może być zwykle rozpoznany i naprawiony przez operatora maszyny. Więcej informacji.

Error 104 – Seek Y Failed (Błąd 104 – Wyszukiwanie Y nie powiodło się)

Ten błąd pojawia się, gdy nie można wykryć czujnika ograniczenia Y podczas wyszukiwania punktu wyjściowego Y. Dzieje się tak podczas wykonywania funkcji 12 lub gdy maszyna uruchamia się po raz pierwszy. Błąd może się pojawić, gdy system jest skonfigurowany na podwójny wózek lub podwójny Y i czujnik na drugim wózku Y nie działa. Ten błąd może być zwykle rozpoznany i naprawiony przez operatora maszyny. Więcej informacji.

Error 105 – Seek Z Failed (Błąd 105 – Wyszukiwanie Z nie powiodło się)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna poszukuje czujnika Z podczas cyklu uruchamiania lub gdy operator wybierze funkcję 12. Maszyna oczekuje na zlokalizowanie czujnika Z i nie może go znaleźć. Ten błąd może być zwykle rozpoznany i naprawiony przez operatora maszyny.Więcej informacji.

Error 201 – File Does Not Exist (Błąd 201 – Plik nie istnieje)

Ten błąd pojawia się, gdy nie można znaleźć żądanego pliku zadania lub NC. Zwykle pojawia się wtedy, gdy żądany plik został przypadkowo usunięty. Należy ponownie pobrać plik. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny.Więcej informacji.

Error 203 – Bad Word in NC File (Błąd 203 – Niewłaściwe słowo w pliku NC)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna znajdzie nierozpoznane lub niewłaściwe słowo lub instrukcje w pliku NC. Rejestr aktywności pokaże niewłaściwą linię NC i jej lokalizację, aby pomóc w wyodrębnieniu problemu, który wystąpił podczas tworzenia pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 204 – Bad Line in NC File (Błąd 204 – Niewłaściwa linia w pliku NC)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna znajdzie nierozpoznaną lub niewłaściwą linię lub fragment instrukcji w pliku NC. Rejestr aktywności pokaże niewłaściwą linię NC i jej lokalizację, aby pomóc w wyodrębnieniu problemu, który wystąpił podczas tworzenia pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 205 – Bad GCode in NC File (Błąd 205 – Niewłaściwy kod G w pliku NC)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna znajdzie nierozpoznany lub niewłaściwy numer kodu polecenia G w pliku NC. Rejestr aktywności pokaże niewłaściwą linię NC i jej lokalizację, aby pomóc w wyodrębnieniu problemu, który wystąpił podczas tworzenia pliku NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 206 – Bad Motion in NC File (Błąd 206 – Niewłaściwy ruch w pliku NC)

TTen błąd pojawia się, gdy oczekiwana lokalizacja maszyny jest w innym miejscu niż wskazane w pliku NC. Ten błąd pojawia się zwykle wyłącznie w bardzo złożonych plikach z wieloma krótkimi liniami. Zwykle nie jest to problem z plikiem NC, a raczej dotyczy metody interpolacji pliku przez maszynę. Ten błąd jest zwykle powtarzany, więc ten sam plik spowoduje taki sam błąd w tej samej lokalizacji. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 207 – File Error Bad R Word in NC File (Błąd 207 – Błąd pliku, niewłaściwe słowo R w pliku NC)

Ten błąd pojawia się, gdy stosowane jest słowo „R” z interpolacją G2 lub G3. Zwykle problemem jest to, że określony promień nie pasuje odpowiednio do punktów początkowych i końcowych interpolacji. Może także pojawić się problem ze sposobem interpretacji słowa R przez oprogramowanie CAM. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 208 – Bad Fragment Initialization (Błąd 208 – Niewłaściwe uruchomienie fragmentu)

Ten błąd pojawia się podczas czytania plików NC lub plików DXF i wskazuje, że maszyna nie mogła uruchomić ścieżki ruchu. Jest to zwykle problem z plikiem NC, który ulega uszkodzeniu podczas pobierania lub tworzenia pliku. Należy usunąć plik i odtworzyć go z oprogramowania CAM i spróbować ponownie. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 209 – Arc Too Large (Błąd 209 – Łuk za duży)

Ten błąd może się pojawić, gdy zdefiniowany łuk jest za duży. Za pomocą polecenia IJK można zdefiniować pełne koło o kącie 360 stopni; polecenie R natomiast pozwala zdefiniować wyłącznie łuk o kącie 180 stopni. Jest to problem z wpisem lub oprogramowaniem CAM, które generuje plik NC. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 210 -IJK Relative (Błąd 210 – Względne IJK)

W przypadku stosowania poleceń w ramach G2 lub G3 interpolacja nie jest dozwolona, jeśli plik jest w trybie modalnym względnym. Oznacza to, że gdzieś przed G2 lub G3 znajduje się polecenie G91. Jest to nieprawidłowa struktura polecenia i nie można jej użyć. Sprawdzić wpis i oprogramowanie CAM. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 211 – File Read Error (Błąd 211 – Błąd odczytu pliku)

Ten błąd pojawia się, gdy plik NC niespodziewanie się kończy. Aby plik NC został przeanalizowany prawidłowo, musi kończyć się poleceniem M30 w ostatniej linii. Błąd odczytu pliku zostanie wygenerowany, jeśli polecenie końca pliku nie zostanie znalezione i plik skończy się. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 212 – Knife Z Error (Błąd 212 – Błąd noża Z)

To nieaktualny błąd i oznacza, że została uruchomiona stara wersja oprogramowania A2MC OS. Należy zaktualizować system operacyjny maszyny. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 213 – Fragment Error (Błąd 213 – Błąd fragmentu)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna nie wykonywała zadania poprawnie i zamierza „zboczyć z kursu”. Z powodów bezpieczeństwa analizowanie i wykonywanie zadania zostanie zatrzymane. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 214 – NC Number Error (Błąd 214 – Błąd numeru NC)

Ten błąd pojawia się, gdy operator próbuje szukać miejsc w pliku za pomocą standardowej numeracji linii NC a w pliku nie ma numeracji linii. Kolejnym powodem tego błędu jest wyszukiwanie przez operatora numeru linii w pliku, który nie istnieje. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny.Więcej informacji.

Error 215 – G0 Move Error (Błąd 215 – Błąd ruchu G0)

Ten błąd pojawia się, gdy nie można wykonać ruchu interpolacji G0. Maszyna oceniła ruch i albo nie mogła określić, w którą stronę miał się odbyć albo ruch nie został w pełni zdefiniowany. Ten błąd zwykle pojawia się na początku pliku, gdzie często nie ma definicji pozycji Z przed wykonaniem ruchów X i/lub Y. Zwykle można użyć domyślnej pozycji Z, ale jeśli jest niebezpieczna lub niezdefiniowana, pojawi się ten błąd. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 216 – Fatal NC Error (Błąd 216 – Fatalny błąd NC)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna nie może zinterpretować pliku NC lub przetworzyć ruchów. Zwykle powodują go bardzo szczegółowe pliki NC z wieloma drobnymi ruchami wykonywanymi o wysokiej prędkości. Sterowniki silnika maszyny nie mogą nadążyć za wszystkimi małymi ruchami i muszą zatrzymać się z powodów bezpieczeństwa. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny.Więcej informacji.

Error 280 – Bad M Code (Błąd 280 – Niewłaściwy kod M)

Ten błąd jest generowany, gdy w pliku NC zostanie znaleziony niewłaściwy lub nierozpoznany kod M. Rejestr aktywności wskaże dokładną pozycję błędnego kodu w pliku. Jest to błąd pliku NC lub błąd zarządzania plikiem. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 300 – Sensor Detected (Błąd 300 – Wykryto czujnik)

Ten błąd wskazuje, że podczas wykonywania zadania wykryto czujnik ograniczenia. Jeśli zadanie jest wykonywane poprawnie i jest prowadzone w granicach maszyny, wówczas żadne czujniki ograniczenia nie powinny zostać wykryte. Więcej informacji.

Error 301 – Boundary Error Minus Z (Błąd 301 – Błąd granicy Z ujemnego)

Ten błąd jest generowany, jeśli plik próbuje sprowadzić oprzyrządowanie na dół do łoża maszyny. Granica wynosi -0,2 cala lub -5 mm. Każde oprzyrządowanie, które będzie próbować wsunąć się głębiej spowoduje błąd 301. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 302 – Boundary Error Plus Z (Błąd 302 – Błąd granicy Z dodatniego)

Ten błąd jest generowany, jeśli polecenia w pliku powodują prowadzenie narzędzi w górę poza granice osi Z. Może się to zdarzyć, jeśli do zadania stosowane są długie narzędzia, które mają mniejszy zakres ruchu niż wymaga tego plik NC. Może się także pojawić, gdy funkcja 20 przeniosła pozycję pliku w górę lub gdy zastosowano początkowe polecenie Z, aby przesunąć punkt wyjściowy w górę. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 303 – Boundary Error Minus Y (Błąd 303 – Błąd granicy Y ujemnego)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna próbuje przesuwać wózek zbyt daleko w ujemnym kierunku Y i uderzy on w ograniczniki minusowe Y. Ten błąd może się pojawić, gdy w pliku NC są polecenia ruchu w kierunku ujemnym na osi Y, a punkt wyjściowy maszyny nie został przeniesiony wystarczająco daleko od ograniczników Y. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 304 – Boundary Error Plus Y (Błąd 304 – Błąd granicy Y dodatniego)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna próbuje przesuwać wózek zbyt daleko w dodatnim kierunku Y i uderzy on w ograniczniki dodatnie Y. Ten błąd może się pojawić, gdy w pliku NC są polecenia ruchu w kierunku dodatnim na osi Y, a punkt wyjściowy maszyny nie został przeniesiony wystarczająco daleko od ograniczników Y. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 305 – Boundary Error Minus X (Błąd 305 – Błąd granicy X ujemnego)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna próbuje przesuwać wózek zbyt daleko w ujemnym kierunku X i uderzy on w ograniczniki minusowe X. Ten błąd może się pojawić, gdy w pliku NC są polecenia ruchu w kierunku ujemnym na osi X, a punkt wyjściowy maszyny nie został przeniesiony wystarczająco daleko od ograniczników X. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 306 – Boundary Error Plus X (Błąd 306 – Błąd granicy X dodatniego)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna próbuje przesuwać wózek zbyt daleko w dodatnim kierunku X i uderzy on w ograniczniki dodatnie X. Ten błąd może się pojawić, gdy w pliku NC są polecenia ruchu w kierunku dodatnim na osi X, a punkt wyjściowy maszyny nie został przeniesiony wystarczająco daleko od ograniczników X. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 307 – I-Cut Move Failed (Błąd 307 – Nie udało się wykonać cięcia I)

Ten błąd pojawia się, gdy zdalny system oprogramowania, taki jak cięcie I, steruje przesunięciem maszyny poza jej granice. Więcej informacji.

Error 310 – No Active Tool (Błąd 310 – Brak aktywnego narzędzia)

Ten błąd pojawia się podczas niektórych funkcji i na początku zadania, jeśli we wrzecionie nie ma aktywnego narzędzia lub jest nieznane narzędzie. Konsola wyświetli „T0” lub „T?” jako narzędzie. Powodem generowania tego błędu jest to, że wiele funkcji i właściwości wymaga w celu obsługi takich cech narzędzia, jak długość, maks. obroty na minutę lub podobnych. Jeśli brakuje aktywnego narzędzia, nie ma definicji tych cech i maszyna nie może wykonać funkcji albo zadania. Jest to błąd operacyjny lub błąd tworzenia pliku. Nie ma usterki elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Nie wymieniać części ani nie serwisować maszyny. Więcej informacji.

Error 312 – Servo Alarm (Błąd 312 – Alarm siłownika)

Błąd jest generowany przez jeden z serwonapędów, które powodują alarm. Systemy siłowników nieustannie monitorują i przekazują informacje o swojej pozycji i użyciu energii. Jeśli coś sprawia, że lokalizacja lub zasilanie przekroczą ograniczenia systemu, wówczas siłownik przejdzie w stan alarmu i zatrzyma się. Ta sytuacja jest wykrywana przez maszynę i zatrzyma zadanie oraz pokaże „Błąd 312 alarm siłownika”. Dzieje się tak zarówno z przyczyn bezpieczeństwa, jak i w celu zapobiegania uszkodzeniom materiałów, maszyny i oprzyrządowania. Więcej informacji.

Error 401 – Offset Error (Błąd 401 – Błąd przesunięcia)

Jest to błąd operacyjny, nie wskazuje na żadną awarię maszyny. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części.

Ten błąd pojawia się podczas ustawiania głębokości narzędzia, gdy maszyna nie sięga poprawnie pozycji czujnika F25. Pojawia się zwykle, gdy operator zażądał funkcji 25 i następnie nacisnął na przycisk „Stop”, zanim maszyna dotarła do czujnika. Może także się pojawić, gdy coś innego spowodowało zatrzymanie, na przykład blokada lub zatrzymanie awaryjne.

Wystarczy usunąć zatrzymanie i powtórzyć funkcję. Więcej informacji.

Error 503 – Not a Spindle Error (Błąd 503 – Błąd braku wrzeciona)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna próbuje wysłać informację o prędkości wrzeciona lub wartość obrotów na minutę do urządzenia, które nie ma regulacji obrotów. Na przykład polecenie „S” w pliku NC ustawia liczbę obrotów wrzeciona, ale jeśli ustawiono tutaj urządzenie noży, pojawi się błąd 503. Jest to błąd konfiguracji i nie wskazuje na awarię maszyny. Nie jest wymagana wymiana części ani serwisowanie. Więcej informacji.

Error 504 – Inverter Failed (Błąd 504 – Awaria falownika)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna nie może wykryć falownika do obsługi wrzeciona. Może to oznaczać, że doszło do awarii falownika i konieczna jest jego wymiana. Jest jednak wiele możliwych sytuacji, które mogły wystąpić i w których falownik nie stanowi problemu. Należy dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, aby uniknąć zbędnych wydatków i straty czasu. Nie należy zakładać, że doszło do awarii falownika, jeśli nie wykonano tej procedury. Więcej informacji.

Error 505 – Inverter Tripped (Błąd 505 – Wyłączenie falownika)

Niektóre rodzaje falowników mają kody wyłączania, które pomagają wyjaśnić, dlaczego falownik przestał działać. Wyłączenie może być spowodowane spięciami, przeciążeniami, przepięciami i innymi powodami. Więcej informacji.

Error 506 – Inverter Setup Failure (Błąd 506 – Awaria konfiguracji falownika)

Ten błąd pojawia się, gdy rozgrzanie wrzeciona w trakcie początkowej konfiguracji falownika nie powiedzie się, gdy maszyna się włącza lub gdy pojawi się problem podczas ustawienia falownika za pomocą funkcji 824. Więcej informacji.

<h2error (błąd=”” 507=”” błąd=”” error=”” falownika=”” h2=”” inverter=”” próżniowego)<=”” vacuum=”” –=””>

Ten błąd pojawia się w systemach, które mają zainstalowane falowniki do obsługi pomp próżniowych. Ma to miejsce zwykle wtedy, gdy z powodu braku źródła prądu trójfazowego do zasilania pomp próżniowych stosuje się duże falowniki pozwalające je zasilać ze źródła jednofazowego. Więcej informacji.

Error 508 – Inverter Trip Error (Błąd 507 – Błąd wyłączania falownika)

Niektóre rodzaje falowników mają kody wyłączania, które pomagają wyjaśnić, dlaczego falownik przestał działać. Wyłączanie może być spowodowane spięciami, przeciążeniami, przepięciami i innymi powodami. Więcej informacji.

Error 601 – Z Reset Error (Błąd 601 – Błąd zerowania Z)

Błąd zerowania Z pojawia się podczas rutynowego samonaprowadzania funkcji 12, jeśli jedna z osi Z przesunęła się od ostatniego cyklu samonaprowadzania. Więcej informacji.

Error 602 – Y Reset Error (Błąd 602 – Błąd zerowania Y)

Błąd zerowania Y pojawia się podczas rutynowego samonaprowadzania funkcji 12, jeśli jedna z osi Y przesunęła się od ostatniego cyklu samonaprowadzania. Więcej informacji.

Error 603 – X Reset Error (Błąd 603 – Błąd zerowania X)

Błąd zerowania X pojawia się podczas rutynowego samonaprowadzania funkcji 12, jeśli oś X przesunęła się od ostatniego cyklu samonaprowadzania. Może pojawić się także wtedy, gdy system ma automatyczne ustawianie pod kątem prostym, a maszyna nie jest ustawiona pod kątem prostym. Więcej informacji.

Error 650 – No FPGA (Błąd 650 – Brak FPGA)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna najpierw uruchamia się i wskazuje na problem z jednym z komponentów w sterowniku A2MC. Wskazuje, że nie można wykryć tablicy FPGA. Więcej informacji.

Error 651 – Incorrect FPGA version (Błąd 651 – Niepoprawna wersja FPGA)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna najpierw uruchamia się i wskazuje na problem z jednym z komponentów w sterowniku A2MC. Wskazuje, że wersja tablicy FPGA jest nieprawidłowa dla zaimplementowanego oprogramowania. Więcej informacji.

Error 701 – Tool Range Error (Błąd 701 – Błąd zasięgu narzędzia)

Ten błąd pojawia się, gdy określono numer narzędzia, który jest mniejszy niż 1 lub większy niż 999. Wystarczy sprawdzić pliki lub proces i upewnić się, że żadne narzędzia nie zostały określone numerem spoza tego zakresu. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 702 – Tool Not Mapped (Błąd 702 – Narzędzie nie zostało odwzorowane)

Ten błąd pojawia się, gdy określono numer narzędzia, który nie został wcześniej określony jako narzędzie. Wyłącznie narzędzia, które zostały skonfigurowane w konfiguracji narzędzi mogą być używane przez maszynę lub przez zadanie wykonywane na maszynie. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 703 – ATC Type Error (Błąd 703 – Błąd rodzaju ATC)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna nie może określić, który rodzaj systemu ATC jest stosowany przez plik. Ten problem zwykle wymaga sprawdzenia i naprawy konfiguracji systemu ATC. Jeśli potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu tego problemu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu złożenia zgłoszenia serwisowego i rozmowy z wykwalifikowanym technikiem z działu pomocy technicznej AXYZ. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 704 – Unknown Tool (Błąd 704 – Nieznane narzędzie)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna nie wie, który numer narzędzia jest we wrzecionie. Konsola operatora pokaże „T?”, wskazując na ten problem. Jeśli maszyna nie zna narzędzia, nie może rozpocząć cięcia ani zmienić narzędzia, ponieważ nie wie, gdzie je odłożyć. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 705 – Manual Tool Change Failed (Błąd 705 – Manualna wymiana narzędzia nie powiodła się)

Ten błąd pojawia się, gdy operator ręcznie wymienił narzędzie i nie włożył narzędzia do wrzeciona. Maszyna wykryje brak narzędzia i wygeneruje błąd 705. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 706 – Separation Failed (Błąd 706 – Oddzielanie nie powiodło się)

Ten błąd pojawia się, gdy użytkownik próbuje zastosować funkcję 35, aby oddzielić wózki, a system nie ma włączonych podwójnych wózków lub podwójnej osi Y. Pojawia się także wtedy, gdy użytkownik próbuje oddzielić wózki na za dużą odległość i jeden z wózków wyjedzie z końca prowadnicy. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 707 – Tool Positioning (Błąd 707 – Pozycja narzędzia)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna próbuje ustawić się do zmiany ATC, ale nie jest w prawidłowej lokalizacji na zmianę. Może wystąpić, gdy operator nacisnął na „Stop”, gdy maszyna przesuwała się do ATC. Może także pojawić się, jeśli istnieją ograniczenia maszyny lub problemy z konfiguracją wymiarowania maszyny i zakres ruchu maszyny nie zezwala maszynie na dotarcie do prawidłowej lokalizacji. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 708 – ATC Low Pressure (Błąd 708 – Niskie ciśnienie ATC)

Ten błąd wskazuje, że system wymiany narzędzi 21G lub 7G wykrył niskie ciśnienie powietrza. Wloty i drzwiczki zmieniacza narzędzi pracują przy użyciu powietrza pneumatycznego i wymagają zasilania o minimalnej wartości 80 PSI lub 5 bar. Więcej informacji.

Error 709 – ATC Cylinder Error (Błąd 709 – Błąd cylindra ATC)

Ten błąd wskazuje, że system wymiany narzędzi 21G lub 7G wykrył problem z wlotem powietrza lub cylindrem powietrza, który przesuwa narzędzie do wrzeciona. Więcej informacji.

Error 710 – ATC Spindle Clamp (Błąd 710 – Zacisk wrzeciona ATC)

Ten błąd wskazuje, że system wymiany narzędzi 21G lub 7G wykrył problem z zaciskiem wrzeciona. Więcej informacji.

Error 711 – ATC Index Error (Błąd 711 – Błąd indeksu ATC)

Ten błąd może być błędem konfiguracji lub może oznaczać, że ATC nie obraca się. Należy uważnie śledzić komunikaty o błędach i wybrać odpowiednią z opcji wymienionych poniżej. Informacje zawarte w rejestrze aktywności również pomogą określić przyczynę problemu.Więcej informacji.

Error 712 – Unknown ATC (Błąd 712 – Nieznane ATC)

Ten błąd występuje zwykle, gdy operator naciśnie STOP podczas cyklu wymiany narzędzia. Maszyna nie wie dokładnie, w której części cyklu operator wymusił zatrzymanie, więc wyświetli „Error 712 ATC Setup Stopped” („Błąd 712 Zatrzymano konfigurację ATC”). Ten błąd jest zwykle błędem operatora lub konfiguracji. Zwykle nie wskazuje to usterki maszyny, więc nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 713 – Spindle Not Safe (Błąd 713 – Wrzeciono nie jest bezpieczne)

Podczas każdej wymiany narzędzia należy zatrzymać wrzeciono. Otwarcie zacisku wrzeciona, gdy wrzeciono obraca się, zazwyczaj powoduje poważne uszkodzenia wrzeciona i może spowodować wystrzelenie narzędzia, zagrażając operatorom i innym osobom znajdującym się w pobliżu maszyny. Ten błąd wskazuje, że maszyna musiała się wyłączyć, ponieważ wykryła niebezpieczny stan wrzeciona. Niebezpieczne wrzeciono może powodować zagrożenia, więc należy uważnie przyjrzeć się temu stanowi! Więcej informacji

Error 714 – Tool Not Qualified (Błąd 714 – Narzędzie nie zostało zakwalifikowane)

Ten błąd pojawi się, jeśli narzędzie nie zostało zakwalifikowane przed zastosowaniem. Przed zastosowaniem dowolnego narzędzia, długość narzędzia musi zostać określona przy użyciu funkcji 24 lub funkcji 25, aby zmierzyć długość narzędzia. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować, ani nie wymieniać żadnych części! Więcej informacji.

Error 715 – 7G or 21G ATC Error (Błąd 715 – Błąd ATC 7G lub 21G)

Ten błąd pojawia się, gdy po wymianie narzędzia maszyna nie może wykryć narzędzia we wrzecionie. Ten błąd może wystąpić z dwóch powodów:

  1. Nie ma narzędzia we wrzecionie, ponieważ podczas wymiany narzędzia nie udało się włożyć narzędzia do wrzeciona.
  2. We wrzecionie znajduje się czujnik, który wykrywa, czy we wrzecionie znajduje się narzędzie. Jeśli ten czujnik ulegnie awarii, zostanie wygenerowany błąd 715.

Więcej informacji

Error 716 – 7G or 21G Initialization (Błąd 716 – Błąd inicjalizacji 7G lub 21G)

Ten błąd zwykle oznacza, że płyta kontrolera Modbus ATC uległa awarii lub jest odłączona. Więcej informacji.

Error 717 – Rotary ATC (Błąd 717 – Obrotowe ATC)

Ten błąd zwykle oznacza, że obrotowa płyta kontrolera Modbus ATC uległa awarii lub jest odłączona. Zwykle, gdy pojawi się ten błąd, pojawią się także inne błędy, takie jak Błąd 721 lub Błąd 711. Więcej informacji.

Error 718 – Carriage Board Failure (Błąd 718 – Awaria płyty wózka)

Ten błąd wskazuje, że płyta kontrolera Modbus uległa awarii, została zaprogramowana do nieprawidłowego adresu lub jest odłączona. Każdy wózek powinien być wyposażony w płytę wózka. Pierwszy wózek zawsze będzie zaprogramowany do adresu 65, a drugi wózek do adresu 66. Więcej informacji.

Error 719 – Copy Tool Fault (Błąd 719 – Awaria narzędzia kopiowania)

Ten błąd jest spowodowany nieprawidłową konfiguracją narzędzia kopiowania. Wskazuje, że jedno lub oba narzędzia, które tworzą narzędzie do kopiowania, jest nieprawidłowe lub nie istnieje. Narzędzie kopiowania nie może zostać uruchomione, więc jest generowany błąd 719. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 720 – No F25 Sensor (Błąd 720 – Brak czujnika F25)

Ten błąd występuje, gdy operator próbuje zastosować funkcję 25 i czujnik F25 nie został skonfigurowany lub nie został zainstalowany na maszynie. Jeśli nie ma czujnika F25 w maszynie, do określania narzędzi należy wówczas użyć funkcji 24. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać żadnych części. Więcej informacji.

Error 721 – ATC Door (Błąd 721 – Drzwi ATC)

Ten błąd zwykle oznacza, że obrotowy kontroler Modbus ATC uległ awarii lub jest odłączony. Ta płyta jest umieszczona na końcu rury prowadnicy powyżej zmieniacza narzędzi. Sprawdzić, czy jest podłączona. Podczas obsługi zapalą się kontrolki. Więcej informacji.

Error 722 – Mister Error (Błąd 722 – Błąd rozpraszacza)

Maszyny AXYZ mogą sterować automatycznymi rozpylaczami mgły olejowej za pomocą kodów M7, M8 i M9 w pliku NC. Rozpylacz jest sterowany przez wyjście płyty wózka. Więcej informacji.

Error 723 – Rotary ATC Setup (Błąd 723 – Konfiguracja obrotowego ATC)

Ten błąd oznacza po prostu, że ATC nie został skonfigurowany poprawnie. Ten błąd jest problemem konfiguracji, nie wskazuje usterki maszyny. Nie serwisować ani nie wymieniać części. Więcej informacji.

Error 724 – Knife Reset Error (Błąd 724 – Błąd zerowania noża)

Ten błąd pojawia się w trakcie cyklu zerowania noża stycznego, jeśli coś nie działa poprawnie i noża nie można wyzerować. Więcej informacji.

Error 725 – Knife Setup Error (Błąd 725 – Błąd konfiguracji noża)

Ten błąd pojawia się, gdy plik lub operator żąda funkcji noża stycznego lub noża oscylacyjnego z narzędziem, które nie jest ustawione jako nóż styczny lub oscylacyjny. Jest to problem konfiguracji lub operatora. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie wymieniać części. Więcej informacji.

Error 726 – Knife Spin Error (Błąd 726 – Błąd obrotu noża)

Ten błąd pojawia się, gdy w pozycji noża wykryto błąd. Po każdym wyzerowaniu noża stycznego lub oscylacyjnego pozycja jest zapisywana i porównywana z pozycją w poprzednim wyzerowaniu. Jeśli występuje ten błąd, oznacza to, że nóż osuwa się lub w inny sposób traci pozycję w trakcie pracy. Więcej informacji.

Error 727 – Digitize File Error (Błąd 727 – Błąd przekształcania pliku)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna nie może utworzyć wymaganych folderów na karcie pamięci Compact Flash w celu utworzenia zadań digitalizacji.Więcej informacji.

Error 728 – Plasma Modbus Failed (Błąd 105 – Awaria Modbusa plazmowego )

Ten błąd pojawia się, jeśli urządzenie plazmowe zostało skonfigurowane w maszynie, ale nie można znaleźć płyty kontrolera Modbusa plazmowego, płyta nie istnieje, nie jest podłączona lub nie funkcjonuje.Więcej informacji.

Error 729 – Plasma Exception Error (Błąd 729 – Błąd wyjątku plazmy)

Ten błąd pojawia się, jeśli podczas cięcia lub przetwarzania plazmy wystąpi awaria. Rejestr aktywności zapisze dokładne dane o problemach i należy go zawsze sprawdzać przed dokonaniem diagnozy.Więcej informacji.

Error 730 – Linear ATC failure (Błąd 730 – Awaria liniowego ATC)

Ta awaria pojawia się, gdy płyta kontrolera Modbus ATC uległa awarii, jest odłączona lub nie można jej znaleźć. Więcej informacji.

Error 731 – Copy Tool Alignment (Błąd 731 – Regulacja narzędzia kopiowania)

Ten błąd pojawia się podczas przełączania na narzędzie kopiowania. Gdy narzędzia kopiowania są uruchamiane, są regulowane w taki sposób, aby końcówki narzędzi miały dokładnie taką samą wysokość, co zapewnia, że głębokość cięcia na kopii jest identyczna. Ten błąd jest błędem operatora lub konfiguracji, nie wskazuje na awarię maszyny. Nie serwisować maszyny, ani nie wymieniać części. Więcej informacji.

Error 736 – Electric Drill Failure (Błąd 736 – Awaria wiertła elektrycznego)

Ten błąd może wystąpić z wielu przyczyn. Rejestr aktywności zapisze dlaczego dokładnie wystąpił ten błąd. Przed diagnozą problemu należy najpierw sprawdzić rejestr aktywności.Więcej informacji.

Error 737 – Unknown Device (Błąd 737 – Nieznane urządzenie)

Ten błąd jest spowodowany wykryciem nieznanego urządzenia przez maszynę. Jest zwykle spowodowany nieaktualną wersją systemu operacyjnego. Jest to błąd konfiguracji. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części!Więcej informacji.

Error 739 – Invalid Taper (Error 739 – Nieprawidłowy gwint)

Gwintowanie będzie działać wyłącznie na falownikach Emerson SK lub SE, więc jeśli zainstalowano inny falownik, wówczas błąd 739 wskaże „Rodzaj falownika”. Jest to problem konfiguracji lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części.Więcej informacji.

Error 740 – TCError Drill Failed (Błąd 740 – Błąd TC: awaria wiertła)

Ten błąd wskazuje, że cykl wiercenia pneumatycznego nie powiódł się lub nie udało się go skończyć.Więcej informacji.

Error 741 – TCError Drill Not Set (Błąd 741 – Błąd TC: wiertło nie jest ustawione)

TTen błąd pojawia się, gdy plik lub operator próbuje wykonać cykl wiercenia na urządzeniu, które nie jest wiertarką pneumatyczną albo narzędziem pneumatycznym. Jest to błąd konfiguracji lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

Error 742 – NC Sub Routine Error (Błąd 742 – Błąd podprogramu NC)

Ten błąd jest generowany, jeśli podprogram NC jest niepoprawnie sformatowany. Rejestr aktywności zapisze dokładną pozycję błędu w pliku NC. Jest to błąd pliku NC. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części.Więcej informacji.

Error 743 – Multiple Job Error (Błąd 743 – Błąd wielokrotnych zadań)

Ten błąd pojawia się, gdy zdalne oprogramowanie lub system kontroli próbuje wykonać zadanie, a kontroler A2MC jest zajęty wykonywaniem innego zadania. Kontroler może wykonywać tylko jedno zadanie na raz.Więcej informacji.

Error 744 – Job Download Fail (Błąd 744 – Błąd pobierania zadania)

Ten błąd pojawia się, gdy zdalne oprogramowanie lub system kontroli próbuje wykonać zadanie, które nie zostało wcześniej pobrane do kontrolera. Więcej informacji.

Error 745 -Stud Welding Errors (Błąd 745 – Błędy zgrzewania kołków)

Błąd 745 wskazuje, że wystąpił problem z systemem zgrzewarki kołków lub obsługą. Więcej informacji.

Error 746 – Interlock On Error (Błąd 746 – Błąd włączenia blokady)

Maszynę można zaprogramować do współpracy z kurtynami świetlnymi bezpieczeństwa, matami bezpieczeństwa, blokadami drzwi i bramkami. Systemy blokowania włącza się za pomocą funkcji 54. Włączenie blokady powoduje otwarcie wejścia kontrolera A2MC, które jest monitorowane pod kątem uruchomienia systemu bezpieczeństwa. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie wskazuje to usterki maszyny, więc nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 747 – Unknown Canned Cycle Code (Błąd 747 – Nieznany kod zaprogramowanego cyklu pracy)

Ten kod błędu wskazuje, że maszyna napotkała kod zaprogramowanego cyklu pracy, który nie jest zaimplementowany w oprogramowaniu maszyny. Zaprogramowane cykle pracy to G80 do G89 i są specjalnymi układami zwanymi „zaprogramowane cykle pracy”. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 748 – Static IP Error (Błąd 748 – Błąd statycznego IP)

Ten błąd pojawia się, gdy operator próbuje zaprogramować statyczny adres IP dla maszyny. Statyczne adresy IP maszyny są czasami przydatne w celu uniknięcia losowej zmiany adresu IP maszyny przez sieć. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie wskazuje to usterki maszyny, więc nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 749 – Plasma M Motion (Błąd 749 – Ruch plazmy M)

Ten błąd jest generowany, jeśli maszyna próbuje włączyć zasilanie plazmy, aby rozpocząć cięcie plazmy, a jednostka plazmy nie zbliża się. Więcej informacji.

Error 750 – Pen Failed (Błąd 750 – Awaria pióra)

Ten błąd pojawia się, gdy maszyna uruchamia pneumatyczne narzędzie pióra w urządzeniu pneumatycznym. Więcej informacji.

Error 751 – Pen Not Set (Błąd 751 – Pióro nie jest ustawione)

Ten błąd pojawia się, gdy plik lub operator próbuje wykonać cykl pióra pneumatycznego w urządzeniu, które nie jest narzędziem pneumatycznym. Jest to błąd konfiguracji lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

Error 754 – Compensation Error (Błąd 754 – Błąd wyrównania)

Ten błąd może pojawić się, jeśli wewnątrz pliku NC stosowane są kody wyrównania. Kody wyrównania to G40, G41 i G42. Błąd pojawia się, jeśli wyrównanie jest włączone i kod NC wysyła polecenie dwóm kolejnym liniom zachodzącym na siebie. Jest to błąd pliku lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 755 – Compensation Crash (Błąd 755 – Awaria wyrównania)

Ten błąd może pojawić się, jeśli wewnątrz pliku NC stosowane są kody wyrównania. Kody wyrównania to G40, G41 i G42. Ten błąd może się pojawić z kilku różnych przyczyn – wszystkie związane są z tym, że plik NC jest zbyt złożony lub zbyt szczegółowy do obsługi programu wyrównania. Błąd pojawi się także, jeśli wyrównanie jest za duże. Jest to błąd pliku lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 756 – Servo Error (Błąd 756 – Błąd siłownika)

Ten błąd pojawia się podczas konfiguracji lub programowania serwonapędów. Serwonapędy są zaprogramowane za pomocą funkcji 860. Więcej informacji.

Error 757 – Drill Fire Error (Błąd 757 – Błąd wyzwalania wiertła)

Ten błąd pojawia się, jeśli konfiguracja przypisała wiertło do innego wylotu niż wyzwalanie 1 lub wyzwalanie 2. Jest to błąd pliku lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 758 – MScript Error (Błąd 758 – Błąd MScript)

Błąd 758 pojawia się, gdy jest problem w formatowaniu pliku M-Script.csv. Dokładne dane problemów z plikiem i linia, w której pojawił się błąd, są zapisane w rejestrze aktywności. Jest to błąd pliku lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 759 – Laser ON Error (Błąd 759 – Błąd włączenia lasera)

Ten błąd pojawia się tylko wtedy, gdy urządzenie jest ustawione jako laser i w maszynie zainstalowany jest kontroler Modbus lasera (adres ID Modbusa: 145). Więcej informacji.

Error 760 – Laser Device Error (Błąd 760 – Błąd urządzenia laserowego)

Ten błąd pojawia się, gdy użytkownik próbuje ustawić urządzenie laserowe za pomocą funkcji 53 i maszyna nie może znaleźć kontrolera Modbus lasera pod adresem ID 145. Zwykle oznacza to, że płyta nie jest zainstalowana, nie jest podłączona lub nie pracuje. Więcej informacji.

Error 761 – USB1 Failure (Błąd 761 – Awaria USB1)

Ten błąd wskazuje, że płyta główna kontrolera A2MC nie mogła podłączyć się do połączenia za pomocą złącza USB. Więcej informacji.

Error 762 – Vacuum Pressure Error (Błąd 762 – Błąd ciśnienia próżni)

Ten błąd pojawi się tylko wtedy, gdy na płycie sterownika podciśnienia Modbus ustawiony jest monitor ciśnienia podciśnienia (adres ID Modbusa 113). Więcej informacji.

Error 763 – Move to Origin Error (Błąd 763 – Błąd przesunięcia do punktu wyjściowego)

Ten błąd pojawia się, jeśli maszyna próbuje przesunąć się do pozycji podstawowej określonej przez punkt wyjściowy G54, G55, G56, G57, G58 lub G59 i nie może się tam przesunąć, ponieważ ten ruch spowodowałby uderzenie maszyny o ograniczniki mechaniczne lub przesunięcie poza określony obszar maszyny. Jest to błąd operacyjny lub błąd pliku. Nie ma żadnego problemu związanego z maszyną. Nie serwisować, ani nie wymieniać części! Więcej informacji.

Error 765 – Modbus check Failure (Błąd 765 – Awaria kontroli Modbusa)

Mogą być dwie przyczyny tego błędu. Każda wersja błędu jest wyrazie wyświetlona na ekranie jako „Modbus Status.csv” („Status.csv Modbusa”) lub „Modbus Network” („Sieć Modbusa”). Ważne jest, aby sprawdzić, który jest to błąd. Rejestr aktywności poda także dokładne dane dotyczące przyczyny błędu. Otrzymanie i sprawdzenie rejestru aktywności ułatwi diagnozę tego błędu. Więcej informacji.

Error 766 – AVS Camera Communication (Błąd 766 – Komunikacja z kamerą AVS)

Ten błąd pojawia się podczas próby użycia systemu AXYS AVS. Jest to błąd operacyjny, konfiguracji lub licencji. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

Error 768 – A Axis Error (Błąd 768 – Błąd osi A)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna wykryje błąd pliku z operatorem osi obrotowej lub osi A na maszynie. Jest to błąd pliku. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części! Więcej informacji.

Error 769 – Vacuum Control Error (Błąd 769 – Błąd kontroli próżni)

Jest wiele możliwych sytuacji i scenariuszy, które mogą powodować ten błąd. Dodatkowe komunikaty błędu zostaną wyświetlone i będą przechowywane w rejestrze aktywności. Sprawdzenie rejestru aktywności jest konieczne w celu rozpoznania tego problemu. Jeśli potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z obsługą klienta AXYZ i złożyć zgłoszenie serwisowe. Więcej informacji.

Error 770 – Dispenser Error (Błąd 770 – Błąd dozownika)

Ten błąd pojawia się tylko wtedy, gdy narzędzie dozownika lub urządzenie dozuje krople lub kropelki płynu. Więcej informacji.

Error 771 – AVS Vision Error (Błąd 771 – Błąd wizji AVS)

Ten błąd jest generowany, gdy maszyna ma problemy z systemem wizji. Może być wiele możliwych błędów, większość to błędy operatora lub konfiguracji. Niektóre z tych błędów mogą być błędami oświetlenia lub ostrości. Żaden z tych błędów nie wskazuje na awarię maszyny, więc naprawa nie jest konieczna. Więcej informacji.

Error 772 – Pusher Error (Błąd 772 – Błąd popychacza)

Ten błąd wskazuje, że system oczekiwał znalezienia kontrolera Modbus w adresie ID 103. Jest to płyta strefy z mostkami ustawionymi na adres 103. Więcej informacji.

Error 773 – Gray Colour Error (Błąd 773 – Błąd koloru szarego)

Ten błąd wskazuje, że system oczekiwał znalezienia kontrolera Modbus w adresie ID 103. Jest to płyta strefy z mostkami ustawionymi na adres 103. Więcej informacji.

Error 774 – Modbus Reset Error (Błąd 774 – Błąd zerowania Modbusa)

W przypadku niektórych płyt Modbusa maszyna będzie monitorowała historię resetowania i będzie wykrywać niespodziewane wyzerowania. Zostaną zgłoszone jako błąd 774. Więcej informacji.

Error 775 – Zone Manager Error (Błąd 775 – Błąd zarządzania strefą)

Błąd 775 pojawia się, gdy maszyna uruchamia się i ładuje rozmiary oraz lokalizacje strefy z pliku „Zone Manager.csv” z katalogu hdd1. Maszyna wykrywa problem formatowania w tym pliku. Szczegóły błędu znajdują się w rejestrze aktywności. Jest to błąd operacyjny lub błąd konfiguracji. Nie wskazuje to usterki maszyny. Nie serwisować ani nie wymieniać części. Więcej informacji.

Error 777 – Sheet Error (Błąd 777 – Błąd arkusza)

Ten błąd występuje, gdy operator przełącza między arkuszami za pomocą konsoli operatora lub konsoli Smart. Oznacza to, że użytkownik próbuje przejść do arkusza, który nie istnieje. Jest to błąd pliku lub operatora. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

Error 778 – Drag Knife Error (Błąd 778 – Błąd noża ciągnionego)

Ten problem może się pojawić podczas wykonywania zadania z nożem ciągnionym. Rejestr aktywności podaje dokładne szczegóły dotyczące problemu. Ten problem jest zwykle problemem dotyczącym usterki w oprogramowaniu. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Więcej informacji.

Error 779 – AVS Setup Error (Błąd 779 – Błąd konfiguracji AVS)

Ten błąd pojawia się, gdy AVS wykonuje ruch żółtej kropki i nie może szybko ustabilizować obrazu. Jest to zwykle spowodowane nieprawidłową konfiguracją kalibracji. Najczęstszą przyczyną jest przesunięcie wysokości kamery i brak ponownej kalibracji systemu AVS. Jest to błąd operatora lub konfiguracji, nie wskazuje na awarię maszyny. Nie serwisować ani nie wymieniać części. Więcej informacji.

Error 780 – Linx Printer Error (Błąd 780 – Błąd drukarki Linx)

Ten błąd może pojawić się, gdy obsługiwana jest maszyna z zainstalowaną drukarką Linx. Więcej informacji.

Error 902 – Software Tool Error (Błąd 902 – Błąd narzędzia oprogramowania)

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został uwzględniony w poprzednim błędzie. Jest to błąd wyjątku w oprogramowaniu, który oznacza, że oprogramowanie wykonuje działania, których nie powinno wykonywać. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie naprawiać maszyny. Więcej informacji.

Error 903 – Software Device Error (Błąd 903 – Błąd urządzenia oprogramowania)

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został uwzględniony w poprzednim błędzie. Jest to błąd wyjątku w oprogramowaniu, który oznacza, że oprogramowanie wykonuje działania, których nie powinno wykonywać. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie naprawiać maszyny. Więcej informacji.

Error 904 – Software ATC Error (Błąd 904 – Błąd oprogramowania ATC)

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny wykryło problem z definicją narzędzia, który nie został uwzględniony w poprzednim błędzie. Jest to błąd wyjątku w oprogramowaniu, który oznacza, że oprogramowanie wykonuje działania, których nie powinno wykonywać. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie naprawiać maszyny. Więcej informacji.

Error 905 – Function Crash (Błąd 905 – Awaria funkcji)

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny zawiesiło się, przetwarzając drzewo przypadków funkcji. Należy skontaktować się z dostawcą usług. Więcej informacji.

Error 906 – Custom Function Crash (Błąd 906 – Awaria funkcji niestandardowej)

Ten błąd oznacza, że oprogramowanie maszyny zawiesiło się, przetwarzając drzewo przypadków funkcji. Należy skontaktować się z dostawcą usług. Więcej informacji.

Error 907 – Cannot Delete File Error (Błąd 907 – Błąd: nie udało się usunąć pliku)

Ten problem można naprawić przez ręczne usunięcie pliku. Ten problem pojawia się, ponieważ plik został uszkodzony i system nie może go usunąć. Nie wskazuje to usterki maszyny elektrycznej lub mechanicznej związanej z maszyną. Należy skontaktować się z dostawcą usług. Więcej informacji.

Error 908 – Function Entry Error (Błąd 908 – Błąd wejścia funkcji)

Ten błąd oznacza, że maszyna nie mogła przyjąć numeru funkcji i wpisano kod. Jest to błąd wyjątku w oprogramowaniu, który oznacza, że oprogramowanie wykonuje działania, których nie powinno wykonywać. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie naprawiać maszyny. Należy skontaktować się z dostawcą usług. Więcej informacji.

Error 909 – Cannot Save File Error (Błąd 909 – Błąd: nie udało się zapisać pliku)

Ten problem można naprawić przez ręczne usunięcie pliku. Rejestr aktywności zapisze dokładny plik i ścieżkę pliku, w którym pojawił się problem. Ten problem pojawia się, ponieważ plik został uszkodzony i system nie może go nadpisać. Nie wskazuje to usterki maszyny elektrycznej lub mechanicznej związanej z maszyną. Należy skontaktować się z dostawcą usług. Więcej informacji.

Error 910 – Traj Software Error (Błąd 910 – Błąd oprogramowania Traj)

Ten błąd oznacza, że maszyna mogła wykonać część zadania, które próbuje wykonać użytkownik. Jest to błąd wyjątku w oprogramowaniu, który oznacza, że oprogramowanie wykonuje działania, których nie powinno wykonywać. Nie ma żadnego problemu elektrycznego lub mechanicznego związanego z maszyną. Nie serwisować ani nie naprawiać maszyny. Więcej informacji.

Error 920 – Bad File Server (Błąd 920 – Nieprawidłowy serwer pliku)

Ten błąd wskazuje, że element oprogramowania „file server.exe” jest uszkodzony lub nie jest w prawidłowej wersji. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 921 – Bad Modbus dll (Błąd 921 – Nieprawidłowy dll Modbusa)

Ten błąd wskazuje, że element oprogramowania „ModBusPeripheralDrivers.dll” jest uszkodzony lub nie jest w prawidłowej wersji. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 922 – Bad NK.bin (Błąd 922 – Niewłaściwy NK.bin)

Ten błąd wskazuje, że element oprogramowania „nk.bin” jest uszkodzony lub nie jest w prawidłowej wersji. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 923 – Bad Platform (Błąd 923 – Niewłaściwa platforma)

Ten błąd wskazuje, że element oprogramowania „platform.exe” jest uszkodzony lub nie jest w prawidłowej wersji. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 924 – Bad XML (Błąd 924 – Niewłaściwy XML)

Ten błąd wskazuje, że zainstalowany plik XML jest uszkodzony i maszyna nie może go odczytać podczas uruchamiania. Maszyna nie może kontynuować procesu uruchamiania. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 925 – Init Crash (Błąd 925 – Awaria Init)

Ta awaria jest prawdopodobnie spowodowana nieaktualną lub niepoprawną wersją pliku motionlib.dll lub modbusperipheraldrivers.dll. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji.

Error 926 – MCode Failure (Błąd 926 – Awaria MCode)

Należy sprawdzić rejestr aktywności, który podpowie, który kod M spowodował awarię. Prawdopodobnie trzeba będzie usunąć ten kod, aby kontynuować zadanie. Ten błąd wskazuje na błąd oprogramowania lub że system nie wykrył nieprawidłowego wyjątku kodu M. Nie ma awarii elektrycznej ani mechanicznej maszyny. Więcej informacji.

Error 927 – Tool Change Failure (Błąd 927 – Awaria wymiany narzędzia)

W procesie oprogramowania zmieniacza narzędzi wystąpiła awaria. Należy sprawdzić konfigurację systemu ATC, aby podjąć próbę usunięcia błędu. Ten błąd wskazuje na błąd oprogramowania lub że system nie wykrył nieprawidłowego wyjątku kodu M. Nie ma awarii elektrycznej ani mechanicznej maszyny. a href=”https://axyzcrm.net/docs/HelpDeskDocs/TD-000138.pdf” style=”font-size: 13px; line-height: 20.8px;” target=”_blank”>Więcej informacji.

Error 928 – Console Type Failure (Błąd 928 – Awaria rodzaju konsoli)

Ten błąd oznacza, że maszyna oczekuje, że zainstalowania jest konsola Smart, ale może wykryć jedynie konsolę Sub. Więcej informacji.

Error 930 – Machine Name Error (Błąd 930 – Błąd nazwy maszyny)

Wszystkie maszyny mają numer identyfikujący maszynę. Ten numer znajduje się na prowadnicy i na skrzynce elektronicznej i ma format „XXXX-XXXX”. Ostatnie cztery cyfry są numerem identyfikacyjnym stołu. Ten numer jest ważny i jest stosowany do śledzenia maszyny w systemie serwisowania AXYZ. Jest także podstawą do monitorowania aktualizacji i modułów oprogramowania. Jest to po prostu błąd konfiguracji i ustawienia. Nie wskazuje to usterki maszyny, nie należy serwisować ani wymieniać części. Więcej informacji.

Error 931 – TC Crash (Błąd 931 – Awaria TC)

Jest to awaria oprogramowania lub błąd wewnątrz modułu oprogramowania zmieniacza narzędzi. Potrzebna będzie pomoc techników z AXYZ, aby usunąć ten problem. Więcej informacji.

Error 952 – NC File Crash (Błąd 925 – Awaria pliku NC)

Dokładne informacje dotyczące miejsca w pliku NC, które powoduje błąd są podane w rejestrze aktywności. Zwykle problemem jest po prostu uszkodzona linia w pliku NC. Błąd jest spowodowany problemem w pliku NC. Nie ma awarii elektrycznej ani mechanicznej na maszynie. Więcej informacji.

Error 953 – NC Init T Crash (Błąd 953 – Awaria NC Init T)

Dokładne informacje dotyczące miejsca w pliku NC, które powoduje błąd są podane w rejestrze aktywności. Zwykle problemem jest brak utworzenia lub określenia narzędzia. Błąd jest spowodowany problemem w pliku NC. Nie ma awarii elektrycznej ani mechanicznej na maszynie. Więcej informacji.

Error 956 – Job Start Crash (Błąd 956 – Awaria uruchomienia zadania)

Oprogramowanie maszyny uległo awarii podczas próby wykonania zadania. Więcej informacji.

Error 957 – NC File End of Stream (Błąd 957 – Koniec strumienia pliku NC)

Jest to błąd operatora i pojawia się, gdy użytkownik próbuje wyszukać numer linii lub lokalizacji w pliku NC, który wykracza poza długość pliku. Więcej informacji

Error 958 – Bad Motionlib.dll (Błąd 958 – Niewłaściwy Motionlib.dll)

Ten błąd wskazuje, że element oprogramowania „Motionlib.dll” jest uszkodzony lub nie jest w prawidłowej wersji. Ten błąd wskazuje na niepoprawny element oprogramowania w pamięci compact flash. Nie doszło do awarii elektrycznej ani mechanicznej. Więcej informacji

Error 959 – Could Not Start Platform (Błąd 959 – Nie udało się uruchomić platformy)

Ten błąd oznacza, że nie udało się uruchomić systemu operacyjnego A2MC, ponieważ plik platform.exe nie jest zainstalowany lub nie został uruchomiony. Więcej informacji

Error 960 – Could Not Start A2MC CE (Błąd 960 – Nie udało się uruchomić A2MC CE)

Ten błąd oznacza, że nie udało się uruchomić systemu operacyjnego A2MC, ponieważ plik A2MC_CE.exe nie jest zainstalowany lub nie został uruchomiony. Więcej informacji

</h2error>